Rådgiverbloggen 2018

Her finder du blogindlæg, skrevet af vores rådgivere. Nederst på siden kan du finde blogindlæg fra andre år.

Smitte

Smittebeskyttelse i stalden

Kvik1

Den bedste markplan kræver god forberedelse fra landmand og rådgiver

Svovl1

Svovl til malkekøer

Rengøring Maskine

Krav til rengøring af maskiner

Efterafgrøde

8 kg. frø

Markplanlægning

Nu er det tid til markplanlægning

Udegående Kvæg

Vær opmærksom på udegående kvægs velfærd om vinteren

Kartoffel

Spirende kartofler – kig til din kule nu

Bedre Holdbarhed

Mange fordele i bedre holdbarhed

Frøgræs

Måske skal frøgræsmarken ligge et år mere

Farmtracking

Farm Tracking – din logbog på farten!

Vekselhvede, måske et forsøg værd?

Mangantester

Få vinterbyggen undersøgt for manganmangel

Grovfoder

Vinterens grovfoder

Bestilling Jordprøver

Friske tal til 2019

Kraftig Rødkløver

Kraftig rødkløver giver 100-150 kg. N til næste afgrøde

Bygflue

Pas på bygfluen!

Majs

Indtryk fra majsmarker i det midtjyske

Udlægsmark

Kvik i striber i udlægsmarken: Du har ikke pløjet ordentligt

Efterafgrøde1

Sidste frist for efterafgrøder

Brandbægere

Pas på brandbægere ved høst af brak- og naturarealer

Korn Kerner

Små kerner i nyhøstet korn

Rodukrudt - forebyggelse og bekæmpelse

Husdyrgødning

Husk underskrevet skema B1 inden 1. august

Efterafgrøder2

Efterafgrøder 2018

Tørke

Tørken forsætter - tænk langsigtet

Vanding

Vanding er stadig højaktuelt og problematisk

Dyr På Pleje Arealer

Dyr på Pleje af græs- og naturarealer: er der græs nok til dem?

Kartofler

Hold øje med kartoffelknoldstørrelsen

Strigling

Hvorfor virkede ukrudtsstriglingen ikke?

Koer På Græs 1

Forebyg yverbetændelse i de varme perioder

Ærter

Skab overblik over din foderforsyning

B1

Husk nu skema B1 – med underskrifter

Rug Afgræsning

Den tørstige slætmark og foderforsyning

Regn På Mark

Afgræsningsmarkens tømmermænd

Gulurt

Gulurt/Amsinckia

Jens Kock

Kan du forbedre din afkastningsgrad og fremstillingspris?

Skræpper1

Skræpper skal afpudses tidligere i år

Vand

Mere VAND

Køer På Græs

Tag bestik af stikfluerne

Mark Med Hestebønner Vandmangel

Dyrt at undlade vanding i hestebønner

Fremspiring1

Tjek fremspiring i dine kornmarker

Fritfluer

Fritfluerne eksploderer - der bør ikke sås havre nu

Søren Elnegaard

Har du talt med din bankmand i dag?

Ukrudt Gulurt

Find vårbyggen!

IMG 20200908 150332

Hønsegården 2018

Stankelben Co (7)

Stankelben? Find dem, før du pløjer

Køer På Græs1

Køer og kalve på græs - reglerne kort

Tusindkornsvægt

Tjek tusindkornsvægten i hestebønner

Spiretest

Dårlig spireevne i rug fra 2017 – test den inden såning

Køer På Græs2

Ingen beskæring i fuglenes yngletid

Rodukrudt

Udnyt nattefrosten og knus rodukrudtet

Art Og Sortsblanding

Brug sorts- og artsblandinger af byg, havre, hvede og triticale

Yverbetændelse

Smitsom yverbetændelse

Ventetid

Den søde ventetid

Omrører Gylletank

Grundig omrøring før gylleanalyse – kan du slippe for det?

Hesstebønne

NODULATOR – skal det prøves?

Kunstgødning

Så må der i princippet køres husdyrgødning

Luk (Esc)