Vanding er stadig højaktuelt og problematisk

Vanding
13. juli 2018

Følgende er skrevet, som om der er uanet kapacitet på vanderne – hvilket naturligvis ikke er tilfældet….

Kløvergræsudlæg efter høst af helsæd: Vandes nogle dage før helsædshøst.

Vanding i korn til modenhed: Der stoppes, når kernen er blød OG tør (nu er kernen blød og fugtig).

Majs: Der vandes fortsat. Også selvom majsen bestøver/er i blomst. Optimal vanding er at vande majs op lige før blomstring, og så vande igen efter blomstring. Men står majsen og mangler vand, mens den bestøver/blomstrer, SÅ VAND.

Vanding af nysået frø = f.eks. rug/ital. rajgræs/ært eller kl.græsudlæg eller efterafgrøde. Er der behov for at skaffe mere foder ved såning af ny afgrøde ultimo juli eller primo august, vil vanding før såning kunne sikre spiringen (OBS på, at det kræver vanding senere på sæsonen også, ellers er det spild af frø og vand). Ved pløjning til den nye afgrøde vandes op med 30 mm før pløjning, ellers er 10-15 mm vanding nok til at starte spiringen.

Prioritering: kløvergræs til afgræsning (køer) – majs – korn m. udlæg.

Kontakt for mere info

Henning Sørensen

Luk (Esc)