Den tørstige slætmark og foderforsyning

Rug Afgræsning
14. juni 2018

Varmen og tørken har været hård ved mange slætgræsmarker, og dermed mangler der et slæt. Hvordan klares foderforsyningen?

Varmen og ingen regn har været hård ved kløvergræsset. Mange har prioriteret andre afgrøder med vanding end slætgræsmarkerne. Og godt for det. Ny udlagt kløvergræs, korn og andre afgrøder har haft mere brug for vanding. Græsmarken har i en vis udstrækning mulighed for at kompensere for manglende vækst senere på sæsonen, under forudsætning af, at der kommer regn.
Hvordan skal du så forholde dig til slætgræsmarken, der er vandet/uvandet? Tag slæt 4–5 uger efter der er taget 1. slæt. Uanset om der er noget at køre efter eller ej. Det bliver kun mindre i marken dag for dag. Ensiler hvad der er eller puds af. Er der ikke noget af betydning, så vent indtil der kommer regn eller er udsigt til nedbør. Det er afgørende for den vækst, der kommer efter der er faldet nedbør, at det græs, der står og er godt gennemskredet, bliver fjernet. Du får en meget bedre og jævn genvækst senere.
Hvad med foderforsyningen til den kommende vinter?
På bedrifter uden vanding kan det blive kritisk med foderforsyningen. Det er derfor vigtigt at have styr på de beholdninger, der er på bedrifter. Hvor meget grovfoder er der på lager, hvad er forventningen til resten af vækstsæsonen, og hvad er foderbehovet indtil dyrene kan komme på græs i 2019? I de mest kritiske tilfælde, bør der allerede nu overvejes en nødplan til hvordan der kan skaffes foder i nærområdet. Er der planteavlere i nærområdet, der har noget jord i overskud til grovfoderproduktion, eller er der mulighed for at etablere en eller anden form for afgrøde efter en udtørret kornmark, der høstes meget tidligt. Alle muligheder bør overvejes.
Har du brug for inspiration til at finde afgrøder, der kan bidrage til grovfoderforsyningen til den kommende vinter, står vi gerne til rådighed.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)