Rådgivningstilbud

Her på siden får du overblik over de rådgivningsprodukter, som vi tilbyder. Bliv for eksempel inspireret og klogere på et givent emne i en af vores erfagrupper.
Erik Med Skilt 2

Kvægrådgivning

Vi rådgiver om økonomisk og økologisk fodring i hele kæden fra mark til mælk. Vi opmåler grovfoderlagre, udtager analyser og optimerer foderplaner til alle dyregrupper.

20181117 134310 Claus Olieræddike (5)

Planteavlsrådgivning

Vi udarbejder mark- og gødningsplaner samt ansøgninger og indberetninger, og vi rådgiver om, hvad der sker i marken.

Abonnement 1

Abonnement for kunder med 0-30 HA

Få ordnet papirarbejdet til en kendt og overskuelig pris.

Gode Råd Fra Rådgiveren 1 1 1 1 1 1

Afgræsningsmail

Få græsmailen en gang om ugen for bare 1250 kr. for hele sæsonen.

Albrecht

Albrecht-analyse

- Et skridt på vejen til humus. Jorden indeholder enorme mængder af næringsstoffer. Problemet er at få dem frigivet til tiden i planternes vækstsæson.

Biogas Co (2)

Biogas

Du får du en fast sparringsparter, som du kan drøfte alle spørgsmål vedr. økologisk biogas med, hvad enten der er tale om et gårdanlæg med dig som eneejer eller et større anlæg, som I er flere om at realisere i fællesskab.

3 Græs

Eliteafgræsning

Afgræsning er den billigste måde at fodre køerne på, hvis man gør det klogt. Nogle kalder det en kunst, men i så fald er det en kunst, man med øvelse og rådgivning kan gøre til et håndværk.

Elitegrovfoder

Elitegrovfoder

I Elitegrovfoder samarbejder landmand, planterådgiver og kvægrådgiver om at lave det bedste grovfoder til bedriftens malkekøer.

Markvandring Lupin Co (4)

Erfagrupper

Hvert år udbyder vi en række erfagrupper, som giver ny inspiration til den daglige drift. Du udveksler erfaringer med andre økologiske landmænd og får den nyeste viden med hjem.

Farmtracking Foto

FarmTracking

FarmTracking er et stærkt registreringsværktøj til mobiltelefonen for økologiske landmænd.

Køer Med Muler Sammen

Fremtidens Foderforsyning

Vil du undersøge mulighederne for selvforsyning på ejendommen , så har vi værktøjerne til at hjælpe dig.

Høst (2)

Før Høst besøg

Årets vigtigste besøg på bedriften.

Billede Til Program

Gratis nyhedsmail

Få vores gratis nyhedsmail i din mailboks hver uge og holde dig orienteret.

Jordprover 2023

Jordprøver

Vi udtager både GPS-jordprøver og traditionelle jordprøver. Gødskning og kalkning bør ske ud fra jordbundsanalyser, der ikke er ældre end 5-6 år.

20150528 095132

Klimahandlingsplaner

Vi har etableret et klimateam med flere rådgivere, der tilbyder en rådgivningspakke til økologiske mælkeproducenter, der vil i front på klimaområdet.

Vilde Bier

Naturtjek

Med et naturtjek får du overblik over naturværdien på din ejendom samt en plan for, hvordan naturen kan tilgodeses fremadrettet.

Kløvergræs Co (46)

Omlægningstjek

Nye økologer kan begynde her. Vil du vide, om din bedrift egner sig til økologisk drift, er det en god idé at få et omlægningstjek.

Græs Co (108)

RISE-analyse

Få afklaret hvilke områder bedriften er bæredygtig på, og hvilke områder, der kan optimeres på.

Ko Og Kalv

Samvær mellem ko og kalv

Skal ko og kalv være sammen længere end de 24 timer, der i øjeblikket er krav om?

Skræpper

Skræppejern

Fjern dine skræpper før de bliver et problem

Staldskole (1)

Staldskole

Staldskoler 2023 – sundhed, dyrevelfærd og smittebeskyttelse i din besætning

Klip Udviklingstjek

Udviklingstjek

Hvad er dit næste step? Vi tilbyder et gratis udviklingstjek.

Erfa Unge

Unge Økologer

Vores unge rådgivere tilbyder et fagligt og socialt netværk for unge, der er beskæftiget med eller har interesse for økologien.

ØI Nr. 9 2022

ØKOLOGI – inspiration til jordbruget

Aktuelt nyt om markedet, regler og alle faggrene - ny og relevant viden for den økologiske landmand.

Luk (Esc)