Køer og kalve på græs - reglerne kort

Køer På Græs1
12. april 2018

Snart skal de økologiske køer lukkes ud på græs. I den forbindelse, er der nogle ting, du som økologisk landmand bør være opmærksom på. Her får du en hurtig guide.

Ifølge økologireglerne skal økologisk kvæg være på græs fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene, jordbundens tilstand og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene skal være på græsningsarealet mindst seks lyse timer dagligt i denne periode.

Kalve mellem fire og seks måneder skal have adgang til græs fra 1. maj til 1. september, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Du må opstalde småkalve indendørs, hvis de er under fire måneder.

Hvis udearealerne ikke er klar til udbinding

Hvis du vurderer, at dine udearealer ikke er klar til afgræsning, har du mulighed for at vente med at lukke dyrene på græs. Det skal dog altid være en konkret vurdering af de lokale forhold, og det er vigtigt, at dyrene kommer ud på græs snarest muligt.

Det skal være tydeligt ved en økologikontrol, hvornår dyrene har fået adgang til græsarealer. Derfor skal du huske at notere udbindingsdatoen i husdyrlogbogen. Hvis dyrene ikke bliver lukket på græs fra 15. april, eller du bliver nødt til at afbryde perioden med adgang til afgræsning, skal du også notere en begrundelse for dette samt eventuelt vedlægge fotodokumentation.

Du kan læse mere om reglerne for afgræsning i Landbrugsstyrelsens Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion.

Kontakt os, hvis du er i tvivl om noget.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Direktør og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)