Pas på brandbægere ved høst af brak- og naturarealer

Brandbægere
2. august 2018

Den tørre sommer kan gøre det aktuelt at afhøste/afgræsse brak – og naturarealer, som normalt ikke bruges til foder, men vær opmærksom på giftige planter.

Alle brandbægere er giftige, men især engbrandbæger findes i stort antal på mange brak- og naturarealer, og kan give alvorlig forgiftning hos husdyr. Heste er meget følsomme, men også kvæg kan blive forgiftet. Mens får ikke er så følsomme som kvæg og heste.

Brandbægere er giftige både i frisk og tørret tilstand. Den har en bitter smag og græssende dyr vil normalt undgå den. Men er der småt med græs, kan de alligevel æde den. Tillige vil bitterstofferne ikke være lige så skarpe, når planten tørrer ind og vil derfor ikke længere smage så grimt.

Det største problem med engbrandbæger opstår ved fodring med hø, wrap og ensilage, hvor dyrene ikke har mulighed for at vælge de giftige planter fra.

NB. Husk i øvrigt, at kun arealer, der er anmeldt som økologiske og har en omlægningsdato, kan anvendes.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)