Fremtidens Foderforsyning

ØkologiRådgivning Danmarks nye selvforsyningstilbud

Sojaforbruget til danske husdyr er kommet i søgelyset, når det gælder klimagasser, rydning af regnskov og reduktion af landbrugets klimabelastning. Der bliver øget behov for at dyrke både protein og korn i nærområdet.

Hvis du gerne vil undersøge mulighederne for at øge selvforsyningsgraden hjemme på ejendommen eller i nærområdet, så har ØkologiRådgivning Danmark værktøjerne til at hjælpe dig.

Målgruppe

Kvæg-, svine- og fjerkræavlere der ønsker en højere andel ”hjemme- og naboproduceret” foder.


Du får

Et besøg af kvæg og planteavlsrådgiver, hvor:

    • Ejendommens forbrug af protein og energi kortlægges
    • Ejendommens nuværende produktion af energi og protein i markplanen opgøres.
    • Ejendommens muligheder for ændret fodersammensætning og afgrødevalg.
    • Det videre forløb ift. selvforsyning, fodersammensætning og afgrødevalg.
    • Skriftligt referat tilsendes.

Pris

7.000 kr. ekskl. moms

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)