NODULATOR – skal det prøves?

Hesstebønne
1. februar 2018

Nodulator er et podemiddel, der kan bruges til hestebønner. Måske kan det være en starthjælper på helt ”jomfruelig” hestebønnejord.

Det er kendt stof, at hestebønner som andre bælgplanter har et samarbejde med kvælstoffikserende bakterier. Bakterierne varierer imidlertid mellem forskellige grupper af bælgplanter, og man kan ikke være helt sikker på, at gødningsfabrikken i marken står klar, hvis der aldrig har været dyrket hestebønne eller vikke, der bruger samme bakteriestamme, på marken. For eksempel er det jo almindeligt at pode lucernefrø inden såning første gang.

Hvis bakterien ikke er i jorden, og der heller ikke er en smule kvælstof til at hjælpe hestebønnerne i gang på anden vis, kan Nodulator måske give dem et puf. Midlet har været afprøvet et enkelt år i Landsforsøgene, hvor bruttomerudbyttet blev 2-5 hkg. pr. ha., selvom der ikke var synlige forskelle på afgrøden.

Prisen er kr. 1500,00 for en pakke/enhed med 5 x 1,2 kg., dvs. 250 kr. pr. kg. Der skal bruges 0,6 kg. pr. 100 kg. udsæd. Hvis du skal så 350 kg./ha., bliver omkostningen 520 kr pr ha. Det er lidt besværligt at pode udsæden selv, men måske kan foderstoffen klare det, hvilket så giver yderligere omkostninger.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)