Dårlig spireevne i rug fra 2017 – test den inden såning

Spiretest
22. marts 2018

I flere spiretest hen over vinteren er der konstateret forholdsvis lave spireprocenter mellem 55 og 85 på certificerede partier fra 2017. Partierne er enten udsåede eller gemt til forårssået ’vinterrugsgræs’.

Har du planer om at udså vinterrug dette forår, er der derfor al mulig grund til at teste spireevnen selv. Gennem flere år har vi erfaret, at den hyppigste årsag til, at sommerafgræsning i forårssået vinterrug ikke lykkes, er, at plantetallet falder langt under de optimale 200 planter/m2. Er rugen for tynd, trædes marken op, og bladene tilsmudses af jord, så køerne mister ædelysten. Så hellere 250 planter/m2 end 150.

Kg udsæd pr. ha for at opnå 200 pl./m2

Spireevne

80 %

70 %

60 %

50 %

Tusindkornvægt

45

115

130

150

180

35

90

100

115

140

Normalt er det ikke klogt at udså korn med lav spireevne. På grundlag af de testede partier tyder noget dog på, at man godt kan risikere at så partier ud med 60–80 % spireevne, blot man korrigerer på udsædsmængden. Tabellen er en hjælp hertil. Fratræk 10 % af den fundne spireevne og aflæs udsædsmængden i tabellen. Er frøene storfaldne, vælges TKV 45 og småfaldne TKV 35.

Det er nemt selv at teste spireevne. Brug eksempelvis et par staniolbakker. Prik dræn i bakken. Fyld 2 cm. sand i og vand op. Fordel 50 eller 100 kerner afhængig af bakkestørrelse og dæk med 1 cm sand. Stil bakken ved stuetemperatur og vand så den ikke udtørrer. Efter 4–6 dage spirer rugen, og du kan beregne spireprocenten.

Se hvordan i denne video (www.youtube.com/watch?v=B8ioeCvnRVg)

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)