Dyrt at undlade vanding i hestebønner

Mark Med Hestebønner Vandmangel
31. maj 2018

Efter fire uger uden vand skal vandingen prioriteres hårdt.

Langt de fleste kan ikke længere følge med til at vande afgrøderne optimalt. På billedet ses en hestebønnemark, hvor vandingen ikke er nået helt ud til kanten af marken ved første vanding for kun en uge siden. Underskuddet er igen kritisk lavt, og marken skal vandes igen. Det er derfor nu, vandingen skal prioriteres til de afgrøder, der har det største behov. Helt generelt er det hestebønner og ærter, der har det største behov skarpt forfulgt af korn (både vintersæd og vårsæd). Kløvergræs til slæt er man nødt til at nedprioritere, fordi nedbør senere på sæsonen kan betyde, at græsset kompensere for det lavere udbytte i tørkeperioder.
Der er ingen tvivl om, at vandingsbehovet i 2018 bliver større end tilladelserne til vandindvinding. Nogle kommuner giver mulighed for hæve vandmængden med op til 25 %. Det er nu, du skal undersøge hvilke muligheder, der er i din kommune.
Ring til din planteavlsrådgiver, hvis du har spørgsmål om vanding og vandingstilladelser.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)