Rådgiverbloggen 2023

Her finder du blogindlæg, skrevet af vores rådgivere. Nederst på siden kan du finde blogindlæg fra andre år.

COS Jul

Julehilsen fra ØkologiRådgivning Danmark

Jul

Nye marker skal indmeldes inden nytår

Kvik Lagt Op

Har du kvik i dine marker?

Kalve I Boks 2

Vær skridtet foran

Udlægsmark

Nye arealer skal indberettes inden 1. jan. 2024

Budget

Så er det atter budgetsæson

Græs Til Blog

I sne står græs og urt i skjul

Såmaskine

Klar til den nye sæson i marken?

Mineraler Og Vitaminer

Mineraler – Lad dig ikke friste

Kalv Der Drikker

Kalvene i den kolde tid

Vintermark

Klar luft og frost

Gylle Udk¢Rsel

B1 skema er nu i Tast-selv

Danske Kroner

Kig detaljerne igennem, og spar på likviditeten

Rydningog Hegnkvæg

Tilskud til rydning af arealer samt hegning

Sort Billede

Hvor blev biodiversiteten af?

Forside (1)

Køerne æder helt vildt

Kornmark 1

Konsumkorn

Kvier På Græs

Kvierne kan udnytte det efterladte

Drænkort

Drænkort – hvor kan de findes?

Pløjning Rettet (1)

Efterafgrøder må nu nedpløjes

Oekologikongres

Skal du med til økologikongres 2023?

20221013 133015

Få overblik og optimeret rigtigt

1J3A5153

Vi går i jorden – vil du også med på kursus?

Kornmark

Tænk på disponering af såsæd til forår 2024

Græs Og Dexter I Modsol

Er nogle af dine marker ændret fra gul til rødt den 11. oktober?

20231012 080424

Du kan plante et træ

Undebukser

Hvide underhylere i en sengebås?

Kålroer

Kålroer som efterafgrøde

Kløvergræs (1)

Bio-ordninger 2023 - hvad må du gøre nu?

Glade Køer

STOR RISIKO FOR LUNGEORM

Blansa Blodkløver

Balsanakløver, blodkløver og vintervikke

Pløjning Rettet

Må du pløje alle dine græsmarker inden nytår?

Penge3

Udviklingstjek

Lupiner

Kalkning har positiv effekt på kuldioxid

2021Majs3

Tørstofanalyse for majsens optimale høsttidspunkt

20230908 085120

Runde køer

Proteinafgrøder Analyse

Har du fået lavet en analyse?

Rug

KAN DU SÅ VINTERRUG NU?

Olieræddike (1)

FRIST FOR INDBERETNING AF EFTERAFGRØDER

Studegyrstingesø

Har du tjek på dine tilsagn og tillæg?

Rugogrøkløver Efterhøst

Rødkløver som efterafgrøde?

IMG 20230714 WA0001

Har du brug for et tillæg?

Ko Kalv

Fly away

Penge

Budget 2024 – kom i gang nu!

Gylle Udk¢Rsel

Gylleudbringning i efteråret er en nødløsning

20230616 114214

Hvidkløver med pælerod

Efterårsudlæg Poc

Efterårsudlæg af kløvergræs og iblanding af vintervikke

Crimpet Korn Hal

Vanskelig høst i sigte – crimp dit korn

20230608 134321

Tjek på udlægsmarkerne

Vinterraps Poc 040823

Succes med vinterraps kræver omhyggelig etablering

Køer Græs

Goldkøerne i afgræsningssæsonen

20220915 155542

Fugtig jord giver gode muligheder for at så efterafgrøder

Agersvinemælk (1)

Rodukrudt-tjek dine marker og gør noget straks efter høst

IMG 6345

Tilskud til Pleje af græs- og naturarealer – ansøgningsrunden er åben nu

Høst Billede

Kom til ”Før høst inspirationstræf” på tirsdag den 25. juli i Vildbjerg

Husdyrgødning

Husk ændring i reglen om udbringning af fast husdyrgødning i efteråret

20220727 134550

Skårlægning af korn og bælgsæd giver tidligere høst

Halmballe1

Er der styr på halmbeholdninger, forbrug og levering?

Handelsportal

Klokken er 2 minutter i lukketid, hvis du mangler halm

20190427 175645

Parasitter – vær på vagt

Lbst

Tjek din indbakke for høringsbreve fra 13. juli

Kvæg Co (22)

Erfaringer fra Klima- og Bæredygtighedsindberetning til Arla

'Skårlagt Rug Vikke 3

Supplerende vinterfoder

Køer Græsser

Bidrager afgræsning til god biodiversitet?

Ko På Mark

Ydelseskurven knækker – sæt ind straks!

Blomsterbrak

Sørg for god dokumentation, hvis du har brug for din 4% brak til slæt eller afgræsning.

Billede Jordens Frugtbarhed

MERE KULSTOF I JORDEN OG FLERE KRONER I KASSEN

20230614 105014

Foderbeholdninger under pres

HLC Kvæg På Græs

OPDATERET: Pleje af græs- og naturarealer; dispensation til slæt og tilskudsfodring

Rødkløver I Rug Juni 2023

Rødkløver som efterafgrøde i vinterrug - hvordan går det?

Sommerfodring 2

Hold øje med varmen på foderbordet

Penge3

Likviditet – CASH IS KING!

Vandingsdag

Tørken har bidt sig fast. Prioriter dine marker med vanding.

Kvier På Græs

Har kvierne græs nok?

009

Ukrudtets størrelse afgør hvornår majsen skal strigles

Blog Ekr 260523

Det er ikke lige til at se det, hvis man ikke lige ved det

20230517 121201 Resized

Afgræsning rug – hvornår og hvordan

Manganmangel 2

Hyppige marktilsyn for at tjekke mangelsymptomer

Sunde Kalve Paa Graes

Kalve og afgræsning

Fællesskema Blog

Sidste frist for rettelser i fællesskema er den 23 maj

Nir Skanner

Nu kan du komme endnu hurtigere og tættere på kvaliteten af dit kløvergræs.

Majssåning Co (2)

Majssåningen starter i næste uge mange steder

Billede (2)

Dit markbesøg betaler sig!

Køer På Græs4

Magnesiummangel, græsforgiftning, græstetani.

Rødkløver I Rug

Hvordan går det med rødkløveren?

20160527 Manganmangel Vårbyg

Hold øje med manganmangel nu!

Markplanlægning

Fællesskema 2023 - Hvad kan ændres frem til ændringsfristen d. 23/5?

Klip Eliteafgræsning

ØKOLOGISKE KØER PÅ GRÆS ER EN FEST

Gode Råd Fra Rådgiveren 1 1 1 1 1 1

FØLG GRÆSSETS UDVIKLING I AFGRÆNINGSMARKEN

Blomsterbrak

Blosterbrak og bestøverbrak SKAL sås senest 30. april

Efterafgrøder Co (248)

Har du styr på placeringen af dine brakmarker

20230411 084214

Afgræsningsmarken er klar – er du?

Jord Blog 120423

Blindstrigling af korn- og bælgsæd nærmer sig

Græs Co (2)

Snart sidste udkald for klargøring af slætgræs

Køer Græs

Adgang til græsning i græsningsperioden

Såmaskine

Påske er såtid

P7040130

Fræsning bekæmper skræpper

Digetal Dermatitis

Har du kigget på dine klove i dag?

P1000524

Pas på dit kvælstof og undgå trykskader i marken

IMG 4423

Har du set vores ERFA grupper i 2023?

P1000726

Holistisk afgræsningsblanding

20220829 140938

Foderbeholdninger

Vandhul

Afvanding af dine marker efter uger med meget nedbør

Kalvevægte Jersey

Hvad vejer dine kalve?

Råprotein

Elitegrovfoder – kun med fordele

Sommerbyg

Sommerbyg – kort vækstsæson og effektiv mod ukrudt

TS 21 01 19 21 34 33 618

Biostimulanter – næste generation af gødning på vej

Natur

Tid til evaluering og status på året

Erfa Ben

Etableringsstøtte til unge jordbrugere

Vandingsanlæg Liggende

Virker vandingsanlægget?

Køer På Græs1

Husker du at sende et høringssvar?

Gylletank Overdaekket (1)

Udtagning af gylleanalyser

Kløvergræsslættyndgræs

Isåning i kløvergræsmarker

Billede (1)

Husk at kontrollere kvaliteten af din udsæd og såbed

Drikkevand

Nye faktaark om forebyggelse af parasitter

Rødkløver TL 2016

Rødkløver som efterafgrøde i vinterrug kan sås nu

Søren Klip

Gylleprøver

Køer I Stald (1)

Mineraler – hvor meget?

20230306 165248

Vårsæd – hvad skal først i jorden?

Klima

Der skal point på klimakontoen

Areal

Har du givet din chauffør besked om brak-arealer!

DSC00842

Øget græsoptagelse giver mere bundlinje

Raps Vendt

Kraftige vinterraps bør ikke færdiggødes før midt i april

Kløvergræs Co (40)

Husk at give dine græsmarker en forårsgennemgang!

Luk (Esc)