Biogas

Få rådgivning om investering i og drift af økologiske biogasanlæg.

I ØkologiRådgivning Danmark får du en fast sparringsparter, som du kan drøfte alle spørgsmål vedr. økologisk biogas med, hvad enten der er tale om et gårdanlæg med dig som eneejer eller et større anlæg, som I er flere om at realisere i fællesskab.

Vi kan tilbyde følgende:

- Biomasseplaner for biogasanlæg
- Driftsbudget
- Anlægsbudget og forretningsplaner for biogasanlæg
- Kontakt til mulige anlægsleverandører og leverandører af serviceydelser som miljøansøgninger mv.
- Kontakt til aftagere af energien fra biogasanlægget

Du får rådgivning i at:

- Vurdere anlægstilbud
- Overholde økologiske regelsæt (herunder monitere og beregne andel økologisk N i afgasset biomasse)
- Opnå høj udnyttelsesprocent
- Beregne gaspotentiale ved forskellige biomasser
- Vurdere næringsstofindhold i forskellige biomasser, samt egnethed til biogasproduktion, herunder økonomiske vurderinger
- Optimere sædskifte
- Udnytte afgasset biomasse optimalt

Du kan også få rådgivning om regler, sædskifte- og gødningsoptimering, hvis du ønsker at levere biomasse eller modtage gødning fra et biogasanlæg.

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)