Biogas

Få rådgivning om investering i og drift af økologiske biogasanlæg.

I ØkologiRådgivning Danmark får du en fast sparringsparter, som du kan drøfte alle spørgsmål vedr. økologisk biogas med, hvad enten der er tale om et gårdanlæg med dig som eneejer eller et større anlæg, som I er flere om at realisere i fællesskab.

Vi kan tilbyde følgende:

- Biomasseplaner for biogasanlæg
- Driftsbudget
- Anlægsbudget og forretningsplaner for biogasanlæg
- Kontakt til mulige anlægsleverandører og leverandører af serviceydelser som miljøansøgninger mv.
- Kontakt til aftagere af energien fra biogasanlægget

Du får rådgivning i at:

- Vurdere anlægstilbud
- Overholde økologiske regelsæt (herunder monitere og beregne andel økologisk N i afgasset biomasse)
- Opnå høj udnyttelsesprocent
- Beregne gaspotentiale ved forskellige biomasser
- Vurdere næringsstofindhold i forskellige biomasser, samt egnethed til biogasproduktion, herunder økonomiske vurderinger
- Optimere sædskifte
- Udnytte afgasset biomasse optimalt

Du kan også få rådgivning om regler, sædskifte- og gødningsoptimering, hvis du ønsker at levere biomasse eller modtage gødning fra et biogasanlæg.

Michael Tersbøl

Luk (Esc)