Den bedste markplan kræver god forberedelse fra landmand og rådgiver

Kvik1
12. december 2018

Ved ethvert møde vil udbyttet af mødet være meget større, hvis begge parter er godt forberedt.

Vi ser hvert år marker, der burde være håndteret på en anden måde, hvis vi havde haft et større kendskab til markens historik. Fx bør man ikke så hestebønner, hvor der er behov for at bekæmpe kvik. Vi ser hvert år hestebønnemarker med alt for meget kvik. Vi skal som landmænd og rådgivere være mere realistiske om, hvor megen kvik og andet rodukrudt, der er i markerne. Derfor bør alle placeringer af afgrøder i sædskiftet vælges efter nøje overvejelser om fordele og ulemper.

I marker med kvik skal der laves en mekanisk bekæmpelse efterfulgt af en konkurrencestærk afgrøde som fx havre, der høstes tidligt, og hvor man kan følge op på bekæmpelsen. Er der rodukrudt i marken, bør man lave en strategi over to-fire år med den rette bekæmpelse og det rette afgrødevalg.

Herefter kan man så hestebønner, hvis alle øvrige dyrkningskrav er opfyldt, dvs.: et reaktionstal over 6,0, lerjord eller mulighed for vanding, kendskab til aggressivt ukrudt som fx amsinkia, en såmaskine som kan så i 8 cm's dybde, og en strigle, der kan lave en effektiv ukrudtsbekæmpelse, muligheder for tørring osv.

Vi ser de bedste resultater i marken hos landmænd, der ikke overlader noget til tilfældighederne på den dag, hvor såarbejdet skal laves. Håndværket med at få afgrøderne etableret ensartet i et jævnt og veletableret såbed og med den rette plantebestand er en disciplin, der kræver vedholdenhed og opfølgning på arbejdet.

Ved markbesøg i april-maj måned laver vi i samarbejde med landmanden opfølgning på såarbejdet og får mulighed for at se et flot håndværk og sætte fokus på forbedringspunkter.

Ved før-høst besøg i juni og juli er der syn for sagen i de økologiske marker. Er der meget vårsædsrelateret ukrudt i markerne, kan man med fordel planlægge vintersæd i markerne. Det er altid vigtigt at planlægge afgrødevalget mht. bælgsæd, inden man sår vintersæd. Vi skal sikre, at der ikke bliver sået vintersæd i de eneste marker, der overholder kravet om mindst fem år imellem bælgsæd. Uden bælgsæd i sædskiftet kan kornarealerne i mange gødningsplaner ikke gødes optimalt.

God vækstsæson 2019.

Kontakt for mere info

Poul Christensen

Planterådgiver

Den bedste rådgivning bliver givet i marken. Afgrøder og efterafgrøder skal være velvalgte i forhold til dyrkningsforholdene i hver enkelt mark. Jeg er drevet af at forbedre resultaterne i økologisk landbrug, og jeg er meget optaget af, at landmanden skal producere de afgrøder, der er efterspørgsel på. Derfor er jeg ofte i kontakt med de grovvarefirmaer, der køber afgrøder af planteavlere.

Specialer:

- Frøproduktion og raps
- Gødning
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi mark
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)