Spirende kartofler – kig til din kule nu

Kartoffel
7. november 2018

Der var nogle steder begyndende spiring i knoldene i marken allerede ved optagning, og vi ser også, at kartoflerne er svære at styre i kulen her i efteråret. Der er dog store sortsforskelle.

Vi ved ikke hvorfor, men måske er noget af det tildelte kvælstof på grund af tørken blevet optaget ret sent i kartoflernes vækstperiode. Det kan være med til at gøre dem mere livlige i kulen. Vi har desuden haft løvfalds-sommerdagene, der kan medvirke til ”klimaforandring” i kulen; ikke mindst, hvor plastikken har været trukket helt ned.
Det er også kommet bag på flere, at kartoflerne, efter at have ligget ret stabilt i en periode, pludselig giver højere udslag på temperaturskalaen.
Hvis halmen oven i købet er blevet våd, er der kun en vej: Af med både halm og plast ved førstkommende mulighed med tørt vejr. Tør halm lægges på, men plast med halmdække lægges først på igen, når det ikke kan vente længere af hensyn til vejret.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)