Måske skal frøgræsmarken ligge et år mere

Frøgræs
5. oktober 2018

Mange frøgræsmarker ligger kun et eller to år inden de lægges om, da de ellers let kan blive for tætte og kræver for meget kvælstof for at sikre en fornuftig frøsætning, samt at den går i leje. Ligeledes stilles der store krav til ukrudt, herunder at arealet er fri for kvik og skræpper.

Men i år som 2018, hvor der var tørke over sommeren og mange udlæg er gået til, kan der overvejes om flere af de høstede frøgræsmarker, skal have et år mere.

I går så vi frøgræsmarker, som ligger i ca. tre år. Her accepteres et mindre udbytte, men glædes over den besparelse, der er i mindre jordbearbejdning til etablering af nye afgrøder. En to til tre års rajgræs til frø skal typisk have 20 kg N udnyttet mere end en førsteårsmark.

Bliver frøgræsset for tæt, kan der måske tyndes i den. Er der mange spildfrø og der ikke tyndes i den, vil noget barfrost kunne sætte de tynde spirer tilbage. Men vejret kan vi kun spå om.

Billedet viser en 13 år gammel økologisk Timote-mark, der har været høstet på 12 gange, hvilket er helt usædvanligt og utrolig flot.

Marken har ikke givet et specielt højt udbytte, men der har sammenholdt med det, heller ikke været omkostninger til etablering af nye afgrøder. Det er dog det sidste år, der blev høstet på den.

Kontakt for mere info

Jonas Høeg

Luk (Esc)