FarmTracking

FarmTracking er et stærkt registreringsværktøj til mobiltelefonen for økologiske landmænd.

Med FarmTracking kan du registrere, føre logbog og dokumentere alt i dit markbrug. Du får nemt overblik over dine marker, og du kan registrere hotspots eller områder, hvor du f.eks. skal være opmærksom på problemukrudt, dræn, hydranter mv. Det letter kommunikationen til medarbejdere og maskinstation.

I FarmTracking-appen ser du altid den seneste opdaterede markplan og gødningsplan, og som noget nyt kan du også se den økologiske status på dine marker.

Appen hjælper med at overflødiggøre håndholdte papirer og historiske noter.

herunder.

-Generelt om brugen af APPen

-Uddelegering af adgang til fx maskinstationer

-Registrering af opgaver, dræn og vandinger

-Økologilogbog

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)