Kvik i striber i udlægsmarken: Du har ikke pløjet ordentligt

Udlægsmark
Det er ikke ualmindeligt at se en udlægsmark, som på afstand ser fin og grøn ud, men som viser sig at bestå af 500 foderenheder kvik i striber.

Kvikken står i striber der, hvor kvikudløberne ved pløjningen ikke er blevet dækket tilstrækkeligt med jord - de er spiret livskraftigt frem (det er de 500 foderenheder pr. ha.). Derimod i rækkerne med fint kløvergræsudlæg, ligger kvikudløberne nede i plovfuren, og har ikke formået at spire frem. Her får udlægget et forspring og bliver til en fin kløvergræsstribe.

Hvordan kunne hele kløvergræsmarken – også, hvor kvikstriberne står – have været perfekt?

I denne situation, hvor kvikken står i tydelige striber, er der tale om at pløjningen ikke har været pengene værd.

Løsningen er at indstille ploven korrekt. Ret enkelt, men kikser ret ofte. En maskinkonsulent kan klare den sag for dig på 1-2 timer.

Det er for dyrt at have brugt kr. 2.000 pr. ha. på etablering af et kløvergræsudlæg, som i øvrigt er fremspiret perfekt, men nu bliver overhalet af kvik i striber, og skal sås om. Lav om på situationen ved at lave om på ploven.

Kontakt for mere info

Henning Sørensen

Luk (Esc)