Tjek fremspiring i dine kornmarker

Fremspiring1
18. maj 2018

Dårlig fremspiring er dyrt - så find årsagen.

Det er afgørende for et højt udbytte, at fremspiringen er ensartet og svarer til den mængde kerner, der er sået. Hvis afgrøden er sået for dybt eller i et for dårligt såbed, bliver fremspiringen uens og mangelfuld. Såning af vårbyg i 6-8 cm. betyder 40-60 % dårligere fremspring og et udbyttetab på mindst 15 %. Under økologiske forhold er tabet meget større, fordi ukrudtsbekæmpelsen i en uens afgrøde er meget dårligere, og det ukrudt, der overlever har meget bedre vilkår i en åben afgrøde med få planter.
Hvis fremspiringen er dårlig, skal man undersøge årsagen. Pløjning eller såning i for våd jord, en rotorharve, der laver et hårdt lag i 10 cm’s dybde eller andet. I denne mark er årsagen ret enkel. Maskinstationen har lagt kornet i gødningskassen, som derfor er sået i 6-8 cm. Resultatet er, at ukrudtet har frit spil i en vårbyg med et plantetal på 150 til 200 pl/m2. Forventet plantetal er 350-400 pl/m2. Udlægget er sået rigtigt og står til gengæld fint.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)