Indtryk fra majsmarker i det midtjyske

Majs
6. september 2018

Nogle majs er allerede snittet, men andre kan fint stå et par uger endnu. Det blev konklusionen, da en flok landmænd og et par rådgivere var i marken i dag. Det gælder både uvandet og vandet majs.

De vandede majs stod rigtig godt og havde nogle flotte fyldte kolber. I uvandet majs var planterne meget uens. De mest tørkeramte havde mange kolbeanlæg, men der var ikke meget i kolberne, og de fleste var ikke bestøvet. Analyser fra andre tørkeramte marker viser, at der er sukker i kolberne, men ingen stivelse.
Majsbrand ses meget i år pga. den meget varme sommer, og det rammer især majs, der er svækket af vandmangel. Majsbrand ses som galler fyldt med svampesporer. Majsbrand er ikke farlig at fodre med, men har en dårlig foderværdi.
I en majsmark med forfrugt kløvergræs var der en stribe, hvor man havde undladt at give gylle. Der var ikke forskel at se, om der var tildelt 25 ton gylle/ha. eller ej. Vi kunne konkludere, at med en god kløvergræsmark som forfrugt, et lunt forår, samt mulighed for vanding, så får vi ikke noget for at give majsen gylle.
Stænglerne var meget grønne, og der kunne stadig presses lidt saft ud af kernerne fra midt på kolben. Der vil forsat være tilvækst af stivelse i kolberne. Så vurderingen var, at der skulle høstes om ca. 2 uger, og så vil hele planten formentlig være på 33-35 % tørstof. Når majskernerne er så hårde, er det meget vigtigt, at alle kerner bliver krakket, og at snitlængden er på 9 mm.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)