Ledelse og sekretær

Ledelsen i ØkologiRådgivning Danmark udgøres af direktør Claus Østergaard, chef for planteavl og økonomi, og af Ejvin Kortegaard, chef for kvæg.
Linda Sølbech Kristensen er med i ledelsen som sekretær.

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Ejvin Kortegaard

Kvægchef

Jeg har været kvægrådgiver for konventionel kvæg siden 2003.
Startede pr. 1/1-2024 som chef for kvægafdelingen.

Specialer:

- Ledelse
- Produktionsrådgivning og opfølgning
- Ledelse og strategi i kvægproduktion

Linda Sølbech Kristensen

Sekretær

Som sekretær i firmaet løser jeg en lang række administrative opgaver.
Jeg har mange års administrationserfaring - erfaring jeg som sekretær bruger til at opbygge vores administrative procedurer.
Jeg følger op på tidsregistrering, budget og regnskab. Jeg hjælper kollegaer med at holde styr på deres kalendere, og booker møder. Jeg sender invitationer ud til landmænd og vedligeholder hjemmesiden.

Jeg er arbejdsmiljørepræsentant.

Jeg har oftest arbejdssted i Billund.

Luk (Esc)