Ledelse og sekretær

Ledelsen i ØkologiRådgivning Danmark udgøres af direktør Claus Østergaard, chef for planteavl og økonomi, og af Erik Andersen, chef for kvæg.
Linda Sølbech Kristensen er ansat som sekretær.

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Erik Andersen

Kvægchef og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Linda Sølbech Kristensen

Sekretær

Som sekretær i firmaet løser jeg en lang række administrative opgaver.
Jeg har mange års administrationserfaring - erfaring jeg som sekretær bruger til at opbygge vores administrative procedurer.
Jeg følger op på tidsregistrering, budget og regnskab. Jeg hjælper kollegaer med at holde styr på deres kalendere, og booker møder. Jeg sender invitationer ud til landmænd og vedligeholder hjemmesiden.

Jeg er arbejdsmiljørepræsentant.

Jeg har oftest arbejdssted i Billund.

Luk (Esc)