Kraftig rødkløver giver 100-150 kg. N til næste afgrøde

Kraftig Rødkløver
20. september 2018

Rødkløver etableret om foråret i vinterrug kan give en god grøngødning om efteråret, og næste års vårsæd behøver derved ikke husdyrgødning.

Rødkløver udlagt i vinterrug om foråret er der uden tvivl flere øko-landmænd, der bør prøve. Den kraftige rødkløver på billedet er godt nok blevet vandet seks gange i år pga. tørken, men det er en anden historie. Vi har før set rødkløver nå op i over knæhøjde, som på billedet. Der er sået 2 kg. rødkløver og 4 kg. rajgræs, som dog ikke kunne findes.
Rugen har strålængden til at holde sig over kløveren, hvis ikke den er gået i leje. Hvis rødkløveren står højt i rugen, kan man høste med høj stub og umiddelbart efter brakpudse halm og kløver i bund, så der bliver friske nye kløverskud.
Kløverafgrøden pløjes om foråret og mineraliserer hurtigt kvælstoffet, da hele plantemassen har et lavt C/N-forhold.
En alternativ anvendelse er til biogas. Efter høst med så høj stub som muligt, lader man stub og kløver stå. I oktober kan man snitte stub, halmrester og kløvermassen til biogasfoder, som lægges i ensilagestak. Så kan kvælstoffet efter afgasning bruges i andre afgrøder og på andre marker end der hvor den er fikseret.

Kontakt for mere info

Michael Tersbøl

Planterådgiver

Jeg har været engageret i udviklingen af økologisk planteproduktion siden 1990, som underviser, projektleder, landskonsulent, og nu som rådgiver. Det optager mig meget at forbedre planteavlernes resultater i marken gennem bedre sædskifter, efterafgrøder, gødningsforsyning, biogasgylle mv. Ligeledes er en frugtbar og levende jord vigtig for fremtidens økologi.

Specialer:

- Jordfrugtbarhed
- Gødnings- og næringsstofforsyning
- Grøntsagsproduktion
- Biogas, anlægsetablering, leverandørforening
- Klimaforbedringer i økologisk produktion

Luk (Esc)