Kalender

Kalender med oversigt over kommende arrangementer.

Kalender

Rådgiverprofiler

Økologiske fjerkræproducenter kan have stor gavn af at etablere overdækket opbevaring til gødningen fra høns og kyllinger. Lige nu er der tilskud til investeringen. Kontakt Tina Bøje Clausen, tlf. 23863331

 

 

Se rådgivernes profiler her

Rådgivningstilbud, kurser og ERFA-grupper

Læs mere om vores produkter og aktuelle tilbud:
ERFA-grupper, Klimahandlingsplaner (nyt rådgivningsprodukt) m.m.

Læs mere

Øko-markedspladsen

- Økologisk foder og græsningsarealer
- Økologisk husdyrgødning
- Redskaber til mekanisk ukrudtsbekæmpelse

Gå til markedspladsen