Skræpper skal afpudses tidligere i år

Skræpper1
8. juni 2018

Hvis du har græsmarker med skræpper, er det nu, du skal ud og pudse dem af.

Selve skræppeplanten bekæmpes ikke ved afpudsning, men du kan undgå at den kaster nye frø.
Normalt er frøene ikke spiredygtige, hvis du pudser af midt i juni. Det tørre og varme vejr har dog fremskyndet frømodningen, og derfor er anbefalingen i år at pudse marken af inden den 15. juni.
Det sikreste er, at planterne knuses, så de ikke kan ligge og eftermodne på marken. Er skræppefrøene allerede brunlige, skal de fjernes på marken.
Afpudsningen skal gentages, når der kommer nye blomsterstande frem.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Plantechef og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)