Pas på bygfluen!

Bygflue
12. september 2018

Selvom det kan være fristende at komme tidligt i gang med såning af vintersæden, så kan det skabe problemer, hvis en bygflue får lyst til at slå sig ned.

Et typisk tegn på, at bygfluens larver har været på spil, er en meget uensartet strålængde på afgrøden. Nogle gange vil man kunne se bygfluen flyve rundt blandt afgrøden og måske endda se de hvide larver på bladene.
Bygfluen har to generationer årligt, hvor den første generation af fluer lægger æg i stænglerne på tidligt sået vintersæd. Angreb kan observeres ved at se nærmere på stænglen, hvor der vil være opsvulmede områder, hvor larven har gnavet. Larverne kan overvintre i planten, hvorved de angrebne skud dør. Vintersæden kan i mange tilfælde kompensere i foråret med nye sideskud, men der er dog tidligere observeret stor udvintring med ringe kompensation, så afgrøden stod meget tyndt i vækstsæsonen.
Anden generation af bygfluerne lægger æg i stænglen på vårsæden i den tidlige sommer. Larverne kan skabe store problemer for afgrødens skridning. Sent sået vårafgrøder er mere udsatte for angreb end tidligt sået vårafgrøder. Hen på sommeren kan man se huller på stænglerne og aksene, hvor larverne har gnavet, og akset kan være deformt eller tomt.
Både angreb i vintersæd og vårsæd forventes at give udbyttetab. Dog vil vårsæden have kortere tid til at kompensere for angrebene, og derved vil det største udbyttetab forventes hos angrebet sent sået vårsæd.

Kontakt for mere info

Tina Bøje Clausen

Luk (Esc)