Ingen beskæring i fuglenes yngletid

Køer På Græs2
17. marts 2018

Der er perioden 15. marts til 31. juli forbud mod beskæring af buskads og træer på arealer, der ligger i en markblok. Og det er der KO-krav på!

Der vil ofte være budskads og træer på plejegræsarealer, så vær særligt opmærksom her.

Arealer med lavskov eller permanente afgrøder i form at træer eller buske er ikke omfattet af forbuddet. Det kan desuden fraviges i tilfælde, hvor særligt vejrlig eller anlægsarbejde kræver beskæring i forbudsperioden.

Årlig opvækst af træer og buske, der fjernes ved almindelig slåning er ikke omfattet af kravet.

Fjernelse af enkelte grene, der er til gene for færdsel med maskiner eller andre handlinger, der ikke kan tilskrives egentlig beskæring, betragtes ikke som en overtrædelse af kravet.

Kontakt for mere info

Anne Eriksen

Luk (Esc)