Tjek tusindkornsvægten i hestebønner

Tusindkornsvægt
4. april 2018

Ved at beregne udsædsmængden i hestebønner mindskes risikoen for tab på grund af lavt plantetal.

Flere landsforsøg fra 2014 viser, at et plantetal i hestebønner omkring 50 planter pr. m2, er det økonomiske optimale. Samme forsøg viser, at en reduktion på 10 planter pr. m2 fra 52 planter til 42 planter medfører et udbyttefald på 4,8 hkg. Med en dagspris på 305 kr./hkg. for hestebønner og 585 kr./hkg. for udsæd, mister du altså netto 1114 kr./ha. ved at ”spare” udsæd svarende til 10 planter pr. m2 ved en tusindkornsvægt (TKV) på 550. Derfor er det meget vigtigt at lave en udsædsberegning. Hvis ikke den bestilte mængde passer til det planlagte areal efter beregningen, er der stadig lidt udsæd af hestebønne til salg. Et alternativ er at reducere arealet med hestebønner, så et plantetal på 50 planter/m2 kan opretholdes.

Tusindkornsvægten i hestebønner er meget varierende, og kan være fra 300 til 600, ja faktisk har vi fundet et parti Fuego, ved en kunde, der har en TKV på 650, og en spireprocent på 92.

Udregningsmodellen er: Udsædsmængden i kg. pr. ha = Ønsket plantetal pr. m2 x TKV / procent markspiring.

Med udgangspunkt i det førnævnte parti Fuego, ser beregningen således ud:

Udsædsmængde = 50 planter pr. m3 x 650 TKV / 92 % markspiring = 353 kg./ha.

I praksis vil markspireprocenten ofte være lavere end den angivne spirepct. I tabellen nedenfor ses udsædsmængde ved 88 % og varierende plantetal og tusindkornsvægt.

Kontakt for mere info

Christian Thormann Nielsen

Planterådgiver

Planterådgiver med mere end 30 års erfaring. Jeg har specialiseret mig inden for dyrkning og bevaring af kløvergræsmarker. Jeg lægger vægt på artsrigdommen i marken som omdrejningspunkt for en sund græsmark. Jeg har fokus på en sund bundlinje på bedriften, og arbejder gerne tværfagligt for at opnå det bedste resultat hos dig.

Specialer:

- Grovfoder og salgsafgrøder
- Produktionsøkonomi
- Jordfrugtbarhed
- Vanding

Luk (Esc)