Før Høst-besøg

Der er penge at tjene ved at registrere ukrudt, sygdomme og skadedyr i marken og lave en handlingsplan, der eliminerer problemet i de efterfølgende år.

Se udregningen i flyeren nederst på siden.

Med svingende priser på korn- og proteinafgrøder er der stor gevinst at hente ved at gøre sig umage i marken og planlægge den kommende vækstsæson grundigt.

Derfor tilbyder ØkologiRådgivning Danmark igen i år Før Høst-besøg, som giver dig et godt afsæt til vækstsæsonen 2025.

Samtidig giver et før-høst-besøg mulighed for at planlægge og justere efterafgrøder, sædskifte og bekæmpelse af rodukrudt i 2024 ud fra afgrødernes aktuelle tilstand.

Ved et før-høst-besøg behandler vi følgende emner:
Erfaringer fra vækstsæsonen
- Virkning af ukrudtsbekæmpelse mv.
- Gødningsvirkning. Behov for ekstra tildeling af kalium og svovl
- Effekt af rodukrudtsbekæmpelse

Aktuelt i marken
- Marker med problemukrudt
- Udtagning af pletanalyser i områder med mangelsymptomer
eller dårlig vækst
- Kløvergræsudlæg og efterafgrøder

Markplanlægning 2025
- Markplan og udsædsplan
- Efterafgrøder efter høst
- Strategi mod rodukrudt


Tilmelding:

Kontakt en planterådgiver fra ØkologiRådgivning Danmark eller Linda S. Kristensen på 7660 2461 eller lkr@oerd.dk


Besøgene vil finde sted fra midt juni til slut juli.

Luk (Esc)