Den søde ventetid

Ventetid
14. februar 2018

Brug tiden nu til at planlægning og opsætning af hegn.

Hegning er en forudsætning for afgræsning. Brug derfor tiden nu til planlægning af opsætning af hegn. Mange kan endnu ikke komme i marken for at pløje, harve og så. Derfor er det oplagt at tænke over, hvordan hegningen skal være i år. Få det efterset eller sat det nye op inden forårsarbejdet for alvor går i gang. Ofte ser vi, at der ikke er tid til hegning, når køerne egentlig skal på græs. Det er bare vigtigt, at køerne kommer på græs tidligt nok.

Afgræsning kan optimeres ved at have flere folde, og/eller opdele markerne. Græssets vækst og produktion øges ved flere mindre folde. Længere græs med stort bladareal producerer mere end kort græs med lille bladareal. Lav derfor en plan over markerne, der skal afgræsses, og få hegnet etableret i god tid før udbinding. Er hegnet klar, er det bare at åbne døren, når græsmarken er klar. Har du behov for sparring omkring planlægning og etablering af hegn, står vi gerne til rådighed.

Det er lidt det samme med drivvejen. Kommer der en tør periode, er det oplagt at få gjort drivvejen klar. Er drivvejen på ganske almindelig jord, skal jorden trækkes sammen på midten, så den bliver højest midt på.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)