Gruppe for Unge Økologer

Vores unge rådgivere i ØkologiRådgivning Danmark tilbyder nu et fagligt og socialt netværk for unge, der er beskæftiget med eller har interesse for økologien.

Målgruppe: Unge der beskæftiger sig med eller har interesse for økologi. Det kan både være som ejer af egen bedrift, som ansat eller hvis man har interesse for økologi og vil udvide sin viden og sit netværk.
Man må selv afgøre om man betragter sig som ung, men vi regner med, at man er under 40 år.

Udbytte: Gruppen vil kombinere social og faglig sparring. Vi vil diskutere faglige emner og drøfte hvordan det er at være ung i erhvervet. Gruppen favner derfor også alle driftsgrene. Afhængig af antal deltagere, vil vi også kunne dele gruppen op i underemner.
Emner og besøgssteder aftales på opstartsmøde med deltagere og rådgiver, ved hvert møde deltager en ung rådgiver fra ØkologiRådgivning Danmark.

Omfang: 4-6 møder afhængig af antal deltagere. Mødetidspunkt tilpasses deltagere, møder kan derfor også afholdes aften eller weekend.

Pris: 1.500 kr. + moms pr. deltager/år

Erfa Unge

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Niels-Kristian Knudsen

Planterådgiver

Efter min uddannelse til landmand, har jeg læst til agrarøkonom hos Jordbrugets Uddannelsescenter i Aarhus. Jeg har siden 2016 arbejdet som driftsleder på et kvægbrug, kun afbrudt af militærtjeneste.
I 2020 blev jeg uddannet jordbrugsteknolog med speciale i planteproduktion. Jeg har sideløbende med studiet været sagsbehandler i Landbrugsstyrelsen.

Specialer:

- Grovfoder
- Plante-IT (Mark Online og FarmTracking)
- Gødning
- Maskinøkonomi

Luk (Esc)