Tag bestik af stikfluerne

Køer På Græs
31. maj 2018

Det er årstid for fluer, og lige meget om det er fugtigt eller tørt i vejret, så skal der tages bestik af stikfluerne. Sidste år var mange plagede af fluer, og det resulterede desværre i, at nogle goldkøer og kvier blev stukket og ikke kunne helbredes. Det skal vi selvfølgelig forsøge at undgå, og det kræver handling.

Fluerne trives i organisk materiale, der er gået i forrådnelse og danner varme – undgå derfor foderrester i foderhække på marken.

Fluerne lever af blod og stikker derfor dyrene. Derfor kan der være en effekt i at ”efterligne” køer ved at opstille fluefangere. Fluefangere kendes fra marker, hvor heste afgræsser og ligner en bold med et telt over. De skulle kunne dække en hektar, og jeg er overbevist om, at de kan have positiv effekt ved kreaturer.

Hvis du vælger at erhverve en ”fluebold”, så skal den placeres, hvor dyrene har mest brug for ro fra fluer. Altså ved vandkar, foderhæk og hvileareal.

Overvej om goldkøer kan få lov at gå på stald i middagssolen, og afgræsse i de lyse aftentimer.

Andre hjælpemidler

Som økolog er du begrænset på hvilke midler, du kan bruge til bekæmpelse af fluer. Der findes dog enkelte midler, som kan anvendes i samråd med dyrlægen. Dyrlægen kan ordinere, når det vurderes, at risikoen for fluestik er særlig stor, hvor tidligere skulle fluestik være konstateret. Tag derfor din dyrlæge i samråd omkring flueproblematikken, og HUSK logbogen!

Øremærker og pour-on midler er ikke godkendt mere.

Tectonik pour on, Auriplak øremærker og Fectron extra øremærker er ikke tilladt længere og må ikke forefindes på bedriften.

Kontakt for mere info

Mads E. Mortensen

Luk (Esc)