Efterafgrøder 2018

Efterafgrøder2
18. juli 2018

Vanskeligheder, udfordringer og gode muligheder.

Lige som for alle andre afgrøder, er der vanskelige forhold for efterafgrøderne lige nu. De efterafgrøder, der er sået, lider under tørken og tørrer måske helt væk, og dem, der er planlagt sået efter høst, kan vanskeligt spire i den tørre jord. Vi må håbe på regn, og hvis regnen fortsat udebliver, håber vi på, at der bliver givet dispensationer fra efterafgrødekravet.
Omvendt er der to faktorer, der taler for, at du som landmand gør en stor indsats for, at efterafgrøderne skal lykkes netop i år.
Vi er i gang med en meget tidlig høst allerede her midt i juli, så hvis der kan findes vand i form af en regnbyge eller evt. vanding, kan en efterafgrøde nå at blive til rigtig meget og have stor effekt i denne sensommer. Hvis man selv eller en kollega har brug for foder, bør der planlægges, så efterafgrøden kan bruges til dette.
Den anden faktor, der også råber på at gøre en ekstraordinær indsats for at få efterafgrøderne til at lykkes netop i år er, at den reducerede høst som følge af tørken efterlader en masse uudnyttet plantenæring i jorden. Ved at lykkes med efterafgrøder i sensommeren 2018, har du måske allerede sikret halvdelen eller mere af kvælstof og kalium til afgrøderne i 2019.
Så derfor: vær klar med maskiner og frø til at så de planlagte efterafgrøder, og gerne endnu flere, lige så snart betingelserne er til stede.
Husk, at ændringer i de planlagte efterafgrøder skal indberettes for at kunne indgå i din efterafgrødepulje og af hensyn til din kvælstofnorm.

Kontakt for mere info

Carsten Markussen

Planterådgiver

Økologirådgiver siden 1995. Dyrkning af græs og afgræsning er det jeg brænder for. Afgræsning skal styres af landmanden, rotationsafgræsning og holistisk afgræsning er måden at få mest muligt ud af sine kløvergræsmarker. Vi skal være bedre til at indbygge frodighed og kulstof i jorden, værktøjerne er kløvergræsmarker, planter med dybe rødder og ikke mindst efterafgrøder.

Specialer:

- Grovfoderproduktion
- Kløver/græs, etablering og blandinger
- Holistisk afgræsning og foldafgræsning
- Klimahandlingsplaner for landbrug

Luk (Esc)