Erfagrupper

Hvert år udbyder vi en række erfagrupper, som giver ny inspiration til den daglige drift. Møderne ledes af en rådgiver, og er korte og effektive med udgangspunkt i mark eller stald. Du udveksler erfaringer med andre økologiske landmænd, og får den nyeste viden med hjem. Grupperne sammensættes efter deltagernes interesser, og emnerne kan være mere eller mindre specialiserede.

Nedenstående erfagrupper afregnes efter forbrugt tid og fordeles på gruppens deltagere. Nogle er i gang, men kontakt tovholderne, hvis du ønsker at deltage i en ny gruppe.

ERFA Plus, indbefatter 6 møder á 3 timers varighed og du inviteres til en fælles temadag med tværgående emner for alle erfa-grupper.

  • FÅ MERE LIV I DIN JORD: Tovholder er Michael Tersbøl (Tlf. 51 53 27 11)
  • HOLISTISK AFGRÆSNING: Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15)
  • KARTOFFELPRODUKTION: Tovholder er Kjeld Forsom (Tlf. 25 57 98 89)
  • SALGSAFGRØDER OG ØKONOMI: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45)
  • GROVFODERPRODUKTION: Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09)

Prisen for Erfa Plus er 4.000 kr. + moms

ERFA, indbefatter 4 møder á 2,5 timers varighed, og du inviteres til en fælles temadag med tværgående emner for alle erfa-grupper.

  • GROVFODERPRODUKTION: Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09)
  • SALGSAFGRØDER: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45)
  • HOLISTISK AFGRÆSNING: Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15)

Prisen for Erfa er 2.800 kr. + moms

ERFA DIGITAL, indbefatter 6-8 møder (afhænger af antal) á ca. 1-2 timers varighed.

Vi oplever stigende efterspørgsel efter at kunne mindske tiden til transport og samtidig gå i dybden med forskellige faglige emner indenfor økologisk planteavl uafhængig af geografisk placering.
I praksis tager vi ud til hver enkelt deltager og optager en lille film, som hele gruppen efterfølgende præsenteres for på et teamsmøde, mens værten fortæller.

• FÅ MERE LIV I DIN JORD: Tovholder er Michael Tersbøl (Tlf. 51 53 27 11)
• HOLISTISK AFGRÆSNING: Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15)
• KARTOFFELPRODUKTION: Tovholder er Kjeld Forsom (Tlf. 25 57 98 89)
• DYRKNING AF KVALITETSKORN: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45)
• DYRKNING AF BÆLGSÆD: Tovholder er Mads Juul (Tlf. 30 42 75 46)
• DYRKNING AF VINTERRAPS: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45)
• DYRKNING AF SUKKERROER: Tovholder er Erik Kristensen (Tlf. 61 97 49 11)
• FRØPRODUKTION: Tovholder er Mads Juul (Tlf. 30 42 75 46)
• GROVFODERPRODUKTION: Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09)

Indholdet kan tilpasses ud fra deltagernes ønsker og idéer. Tilmelding kan foregå på tlf. 7660 2461 eller lkr@oerd.dk

TILMELDING
Tilmeld dig til Linda Sølbech Kristensen på tlf. 76 60 24 61 eller lkr@oerd.dk.
Har du spørgsmål til indholdet i de forskellige grupper, så kontakt tovholderen.

Luk (Esc)