Erfagrupper

Hvert år udbyder vi en række erfagrupper, som giver ny inspiration til den daglige drift. Møderne ledes af en rådgiver, og er korte og effektive med udgangspunkt i mark eller stald. Du udveksler erfaringer med andre økologiske landmænd, og får den nyeste viden med hjem. Grupperne sammensættes efter deltagernes interesser, og emnerne kan være mere eller mindre specialiserede.

Vi har arbejdet med at gøre erfagrupperne endnu mere effektfulde. Vi tilbyder erfagrupper på to forskellige niveauer. ERFA og ERFA Plus.

ERFA Plus, indbefatter 6 møder á 3 timers varighed og du inviteres til en fælles temadag med tværgående emner for alle erfa-grupper.

  • FÅ MERE LIV I DIN JORD: Tovholder er Michael Tersbøl (Tlf. 51 53 27 11)
  • HOLISTISK AFGRÆSNING: Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15)
  • KARTOFFELPRODUKTION: Tovholder er Kjeld Forsom (Tlf. 25 57 98 89)
  • SALGSAFGRØDER OG ØKONOMI: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45)
  • GROVFODERPRODUKTION: Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09)

Prisen for Erfa Plus er 4.000 kr. + moms

ERFA, indbefatter 4 møder á 2,5 timers varighed, og du inviteres til en fælles temadag med tværgående emner for alle erfa-grupper.

  • GROVFODERPRODUKTION: Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09)
  • SALGSAFGRØDER: Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45)
  • HOLISTISK AFGRÆSNING: Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15)
  • PROTEIN, FRA JORD TIL FODERBORD: Tovholder er Niels-Kristian Knudsen (Tlf. 40 91 30 83)

Prisen for Erfa er 2.800 kr. + moms

Nedenstående to erfagrupper skal ses som inspiration til interesserede. De er i gang, så kontakt Birgitte Kjemtrup Høyer, bmk@oerd.dk, hvis du ønsker at deltage i en ny gruppe.

Indholdet kan tilpasses ud fra deltagernes ønsker og idéer. Tilmelding kan foregå på tlf. 7660 2461 eller lkr@oerd.dk

TILMELDING
Tilmeld dig til Linda Sølbech Kristensen på tlf. 76 60 24 61 eller lkr@oerd.dk.
Har du spørgsmål til indholdet i de forskellige grupper, så kontakt tovholderen.

Luk (Esc)