Erfagrupper

Hvert år udbyder vi en række erfagrupper, som giver ny inspiration til den daglige drift. Møderne ledes af en rådgiver, og er korte og effektive med udgangspunkt i mark eller stald. Du udveksler erfaringer med andre økologiske landmænd, og får den nyeste viden med hjem. Grupperne sammensættes efter deltagernes interesser, og emnerne kan være mere eller mindre specialiserede.

En ny vækstsæson står for døren, og vi tilbyder i 2023 følgende ERFA-grupper

KOMBINATION AF DIGITAL OG FYSISK MØDE

Vi oplever stigende efterspørgsel efter at kunne mindske tiden til transport og samtidig gå i dybden med forskellige faglige emner indenfor økologisk planteavl uafhængig af geografisk placering.

ØkologiRådgivning Danmark tilbyder derfor erfagrupper, som giver dig mulighed for at dele erfaringer med andre økologer med samme fokusområde og interesse, selvom I bor langt fra hinanden.

TILMELDING
Tilmeld dig til Linda Sølbech Kristensen på tlf. 76 60 24 61 eller lkr@oerd.dk.
Har du spørgsmål til indholdet i de forskellige erfagrupper, så kontakt tovholderen.

Grovfoder. Vi har flere grupper. Vi mødes om årets muligheder og udfordringer med at lave en super grovfoderkvalitet og størst mulig selvforsyning med korn og bælgsæd.
Tovholder er Lisbeth Knudsen (Tlf. 22 18 86 09)

Driftsledere for store besætninger. Der kan være andre udfordringer for store besætninger end dem med mindre besætninger, denne er for besætninger med minimum 300 køer
Tovholder er Birgitte Kjemtrup Høyer (Tlf. 40 91 30 75)

Holistisk afgræsning. Afgræsning er indgangsvinkel og indgår som en del af den overordnede holistiske planlægning og tænkning.
Tovholder er Carsten Markussen (Tlf. 30 62 72 15)

Jordfrugtbarhed. Mere liv i jorden er afgørende for at jorden bliver sund og frugtbar og højproduktiv. Vi har fokus på, hvad du som landmand kan gøre for at fremme livet i jorden.
Tovholder er Thomas Vang Jørgensen (Tlf. 40 30 36 27)

Kartofler. Vi skal nørde i kartoffelproduktion med engagerede kartoffelproducenter fra det meste af Jylland. Gruppen består altid af både erfarne, nyere, store og mindre avlere.
Tovholder er Peter Pinstrup (Tlf. 21 32 90 78)

Klima og bæredygtighed. Deltagerne opnår større viden om Klima og bæredygtighed i relation til din bedrift og produktionsresultater. Vi vil både se på ESGreen tool og Arlas BIG 5. Vi vil fokusere på konkrete tiltag i stalden og i markbruget
Tovholdere er Peter Pinstrup (Tlf. 21 32 90 78)

Kvægfaglige medarbejdere. Deltagerne i gruppen brænder for at arbejde med kvæg. Formålet med gruppen er at opnå større viden om økologisk mælkeproduktion, samt at få og give faglig sparring. Dette gøres via møder med forskelligt tema.
Tovholder er Birgitte Kjemtrup Høyer (Tlf. 40 91 30 75)

Salgsafgrøder. Deltagerne får bedre kompetencer i produktion af salgsafgrøder og specialafgrøder. Det udmøntes i konkrete tiltag på bedriften i retning mod større indtjening.
Tovholder er Poul Christensen (Tlf. 30 62 75 45)

Økologisk studeproduktion. Erfa-gruppe med kød på! Har du lyst til at sparre, vidensdele, erfaringsudveksle med andre studeproducenter.
Tovholder er Maria Pape Anderen (Tlf. 51 53 27 11) eller Erik Andersen (Tlf. 20 13 21 19)

4-MANDS GRUPPER

Med dette tilbud mixer vi effekten af et rådgivningsbesøg med effekten af at deltage i en ERFA-gruppe

Du finder sammen med tre andre landmænd, som du gerne vil inspireres af.

I bestiller og betaler hver et markbesøg i vækstsæsonen hos jeres sædvanlige planteavlskonsulent og inviterer de tre andre med til besøget.

Se fælles liste over erfagrupperne her

Luk (Esc)