Staldskole

Staldskoler 2022 – sundhed, dyrevelfærd og smittebeskyttelse i din besætning

Sundhedsrådgivning via deltagelse i staldskole er fortsat en mulighed under Basisaftalen om sundhedsrådgivning. Se vejledningen her. Sundhed, velfærd og smittebeskyttelse er i fokus, når vi her fra ØkologiRådgivning Danmark sætter fornyet fokus på udbyttet af staldskoler i 2022.

Staldskolen får nyt liv med en temadag om sundhed
I 2022 starter vi sæsonen med en sundhedsfaglig temadag for alle, der deltager i årets staldskoler. Derved er alle fagligt klædt godt på til at være hinandens rådgivere i årets staldskoler.

Staldskoler er et velafprøvet koncept, hvor der i hver staldskole deltager 6-7 bedrifter. Ved hvert møde kommer der konkrete løsningsforslag på bordet og deltagerne får altid ny viden med hjem. Det er en viden, der let kan omsættes til praksis, og som både giver bedre sundhed og velfærd, og bedre økonomi for landmændene. De andre i gruppen følger op på, hvordan resultatet af din indsats går.

Et stærkt team af facilitatorer
I ØkologiRådgivning Danmark er vi et team af fem kvægrådgivere, som er uddannede til at facilitere staldskoler og som har mange års erfaring med staldskoler. Vi har ry for at styre staldskolerne effektivt og målrettet, så alle kommer til orde og får noget med hjem. Vi sikrer et fyldestgørende referat fra møderne som dokumentation.

Fakta om staldskoler
Hver staldskole har sin egen tovholder, der er en uddannet og erfaren facilitator. Gruppen mødes én gang på hver bedrift i løbet af et kalenderår. Deltagerne forpligter sig til at deltage aktivt og konstruktivt i at løse de problemstillinger, der er på dagsordenen på den enkelte bedrift. Værten fortæller også om en succes, så også de gode erfaringer bliver delt. Tovholderen har en vigtig opgave med at styre forløbet stramt så alle kommer til orde, og sikre, at der er dynamik og nye ting at lære i staldskolen.

Hvis der er stemning for det, vil vi afvikle enkelte af møderne digitalt. Fra 2021 har vi opbygget gode erfaringer med at afvikle staldskolekonceptet over Teams. Den digitale form sparer meget tid for den enkelte og kan derfor være et godt supplement, hvis deltagere bor langt fra hinanden. Hvis det bliver aktuelt, så er vi naturligvis behjælpelige med det tekniske.

Erik Andersen

Direktør og kvægrådgiver

Chef for kvæg og økonomi. Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Solvejg Horst Petersen

Kvæg- og strategirådgiver

Jeg har de sidste 20 år arbejdet med rådgivning indenfor strategi, bæredygtighed og økologisk mælkeproduktion. Jeg er opvokset på en kvæggård og er uddannet husdyrbrugs agronom. I min rådgivning tager jeg udgangspunkt i dig, dine målsætninger og det, der motiverer dig. Uanset om vi arbejder for at optimere mælke- og kødproduktion eller det handler om vision, strategi og bæredygtig udvikling af din virksomhed, så er du nøglen til succes. Jeg brænder for - sammen med dig - at arbejde for en robust udvikling af økonomien og økologien på din bedrift.

Specialer:

- Strategi og bæredygtighed
- Ledersparring og gårdråd
- Mælke- og kødproduktion
- Afgræsning og grovfoderoptimering

Birgitte Kjemtrup Høyer

Kvægrådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom, og ejer en økologisk mælkeproduktion sammen med min mand. Jeg har været økologisk rådgiver siden 2012 med kvæg som fokus. Jeg kommer både i store og små besætninger, og for mig er det ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtig. Du skal tjene penge. Gennem god sundhed, velfærd og rettidig omhu fra både min og din side. Og selvfølgelig med økologien i førertrøjen.

Specialer:

- Kalve, herunder ko og kalv sammen
- Erfagrupper
- Overblik
- Lean

Louise Kock Hilligsøe

Kvægrådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden, jeg blev færdig med min kandidat i husdyrvidenskab fra Københavns Universitet i 2018. Jeg har en meget stærk teoretisk baggrund, og jeg er vild med at nørde i drøvtyggernes fysiologi. Jeg trives bedst med masser af udfordringer. Jeg bringer den nørdede teoretiske viden - I har den praktiske erfaring.

Specialer:

- Afgræsning, herunder græsmælk
- Mælkeproduktion og mælkekvalitet
- Drøvtyggeres fysiologi
- Kalve
- Certificeret i ESGreen tool, kvæg. Rådgivning omkring klima og klimahandlingsplaner

Luk (Esc)