Staldskole

Staldskoler 2024 – sundhed, dyrevelfærd og smittebeskyttelse i din besætning

Sundhedsrådgivningsaftaler i økologiske kvægbesætninger kan sammensættes på forskellige måder under bekendtgørelsen om Sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger. Da økologireglerne ikke giver mulighed for behandling af den besætningsansvarlige, vælger en del en basisaftale hvor der kan vælges mellem tværfagligt møde eller deltagelse i en staldskole.

Tværfagligt møde består af 2 årlige møder mellem besætningsansvarlige, dyrlæge og fagkonsulent. Staldskolen er en gruppe på 5-7 besætningsansvarlige som mødes tilsvarende antal gange hos deltagerne igennem året.

Et stærkt team af facilitatorer
I Økologirådgivning Danmark er vi 3 rådgivere som har en facilitator uddannelse som det kræves i lovgivningen. Det betyder vi kan lave en gennemarbejdet dagsorden sammen med værten, styre staldskolemøderne, lave et fyldigt og handlingsorienteret referat fra møderne samt følge op på næste møde. Alt sammen noget som giver det maksimale udbytte af deltagelse i staldskolen.

Fakta om staldskoler
Hver staldskole har sin egen tovholder, der er en uddannet og erfaren facilitator. Gruppen mødes én gang på hver bedrift i løbet af et kalenderår. Deltagerne forpligter sig til at deltage aktivt og konstruktivt i at løse de problemstillinger, der er på dagsordenen på den enkelte bedrift. Værten fortæller også om en succes, så også de gode erfaringer bliver delt. Tovholderen har en vigtig opgave med at styre forløbet stramt så alle kommer til orde, og sikre, at der er dynamik og nye ting at lære i staldskolen.

Erik Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Solvejg Horst Petersen

Birgitte Kjemtrup Høyer

Kvægrådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom, og ejer en økologisk mælkeproduktion sammen med min mand. Jeg har været økologisk rådgiver siden 2012 med kvæg som fokus. Jeg kommer både i store og små besætninger, og for mig er det ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtig. Du skal tjene penge. Gennem god sundhed, velfærd og rettidig omhu fra både min og din side. Og selvfølgelig med økologien i førertrøjen.

Specialer:

- Kalve, herunder ko og kalv sammen
- Ydelse på baggrund af grovfoderproduktion
- Erfagrupper
- Overblik

Luk (Esc)