Arrangementet er afsluttet.

VANDINGSDAG 2023

Kom til en spændende temadag om markvanding. Vi stiller blandt andet skarpt på vandingsmaskinen, teknik, tilladelser, vandingsøkonomien og muligheder i fremtiden. Mødet afsluttes ude i marken, hvor vi sætter gang i vandingsmaskinen og har fokus på den praktisk del, så vi kan få mest mulig ud af din markvanding i 2023.

PROGRAM

09.30-09.45


Velkomst v/Niels-Kristian Knudsen, ØkologiRådgivning Danmark
Kaffe og morgenbrød

09.45-10.15

Vandingsteknik, kanon, dyser og vandfordeling v/Gunnar Schmidt, Bygge og Teknik

10.15-10.45


Fremtidens vanding v/Rikke Kjær Pedersen og Steen Alexandersen, Fasterholt Maskinfabrik

10.45-10.55

PAUSE

10.55-11.30

Økonomi i vanding, Farmtracking vandingsmodul og vandingstilladelser
v/Klaus Beck-Hunderup, Plante og Miljø, SAGRO

11.30-12.15

Vandindvinding i fremtiden, muligheder og begrænsninger, v/Søren Kolind, SEGES Innovation.

12.15-13.30

FROKOST og efterfølgende kørsel (ca. 20 min) til markdemonstration hos;
Mogens Skovdal Hansen, Bøllundvej 53, 7323 Give

13.30-14.15

Demonstration af vanding i marken v/Gunnar Schmidt og Klaus Beck-Hunderup

14.15-14.30

Afslutning og opfølgning på dagen med kaffe og kage

Se grafisk invitation

Tid

28. marts 2023

Kl. 9.30 til ca. 14.30

Lokation

Majsmarken 1
7190 Billund

Rutevejledning

Arrangør

ØkologiRådgivning Danmark, SAGRO og Byggeri & Teknik

Pris

750 kr. + moms

Pris og tilmelding:

Tilmeld senest 24/3 til Linda Sølbech Kristensen på lkr@oerd.dk eller 76 60 24 61

Kontakt:

Claus Østergaard, tlf. 20 45 74 65

Luk (Esc)