Skal du dyrke dine ukurante arealer eller bruge dem til bestøver-brak?

Blomsterbrak (1)
16. februar 2024

I 2024 kan du få et tillæg på 1.500 kr. pr. ha til bestøverbrak uanset om dit økologitilskud er den gamle 5-årige ordning, eller den nye etårige ordning. Tillægget kommer oveni de 2.740 kr. pr. ha, der gives i bioordningen Biodiversitet & bæredygtighed (Bio&Bær). Dertil kan lægges 1.900 kr. i grundbetaling pr. ha.

For at illustrere hvor mange penge, der ligger i at udnytte muligheden med bestøverbrak, har vi lavet et simpelt eksempel med 100 ha jord i omdrift og maksimal andel med bestøverbrak. Se grafikken og tabellerne nedenfor. 4 % af arealet skal være udtaget som GLM 8 brak for at få tilskud til bestøverbrak, så der er 96 ha ”nettoareal” til at søge bestøverbrak på, og brak må max udgøre 50% af arealet.

Er du på den gamle økologiordning med 5-årige tilsagn er der i runde tal 130.000, - kr i forskel på eksemplet med og uden bestøverbrak. Det er 2.870, - kr/ha mere i tilskud til hver af de 46 ha med bestøverbrak. Hvis du vil vurdere om det kan betale sig at dyrke et areal, skal du som altså have minimum 2.870 kr på bundlinjen når alle omkostninger er betalt, ellers er det en bedre forretning at bruge arealet til bestøverbrak. (vi har ikke trukket omkostninger til såsæd og etablering af bestøverbrak fra). Er du på de nye etårige ordninger er det tilsvarende beløb 2.390, - kr/ha

Skab øget biodiversitet og mere rationel markdrift = ren gevinst!

En god ide kunne også være at skabe overblik over dine marker med et markkort og få set efter, hvor der kunne laves nogle mere lige linjer i dine marker. Alle de fraskårne hjørner kunne f.eks. indgå som bestøver brak. Små marker, der måske oveni købet er meget ukurante, vil også være oplagte at udlægge til bestøverbrak.

Fakta boks om Bestøverbrak

Kontakt for mere info

Søren Lykke-Jensen

Økologirådgiver

Jeg har været økologirådgiver siden 1992, både kvæg og planteavl. Mit erfaringsområde er derfor meget bredt. Økologi handler om helhed, og derfor betragter jeg det som en af mine store styrker i min rådgivning. Jeg har fokus på resultater, nytænkning og sparring. Jeg brænder for at arbejde med økologiens udfordringer, så vi sammen kan løfte økologien og de økologiske resultater yderligere.

Specialer:

- Tværfaglig rådgivning
- Kvæg og naturpleje
- Omlægning
- Regler

Thomas Vang Jørgensen

Planterådgiver

Jeg er uddannet agronom fra 1992 og har mange års erfaring med rådgivning, udvikling og projektledelse indenfor økologisk landbrug.

I perioden 1996 til 2020 drev jeg 50 ha økologisk planteavl i fritiden. I et sædskifte med græs- og kløverfrø, konsumkorn og bælgsæd. Nu er det droslet ned til et hobbybrug med 3 ha, hvor jeg vil lære at dyrke regenerativt.

Jeg er optaget af, at vi opnår højere udbytter i marken og gør jorden mere frugtbar. Et af mine specialer er, at designe sædskifter som udnytter næringsstoffer optimalt, yder ukrudt max konkurrence og med veletablerede efterafgrøder opbygger jordens frugtbarhed. Samtidig arbejder jeg for, at vi får flere biogasanlæg med økologiske linjer, så vi kan recirkulere flere næringsstoffer til økologer, udnytte og fordele husdyrgødning bedre og give økologer en bedre klimaprofil.

Specialer:

- Biogas, etablering og drift af leverandørforening
- Sædskifte og effektiv gødningsudnyttelse
- Konsumkorn
- Frøavl
- Efterafgrøder
- Produktionsøkonomi - salgsafgrøder
- Rådgivning i marken

Luk (Esc)