Hold øje med lungeorm

Køer På Mark Blog 24
20. juni 2024

Vådt efterår, mild vinter og vådt forår giver risiko for udbrud af lungeorm. De første meldinger om lungeorm er allerede kommet os for øre. Derfor, hold nu godt øje med dyrene derude på markerne.

Når vejrforholdene har været, som vi har oplevet her i foråret, har det skabt rigtig gode betingelser for lungeorm. Det er nu omkring 60 dage siden dyrene er kommet ud og det betyder, der er produceret masser af æg som nu optages af dyrene. Når kvierne typisk ikke afgræsser jævnt over hel marken p.g.a. våde forhold, men koncentreret nogle steder på marken og der måske ikke har været for meget græs generelt p.g.a. kulde er det den perfekte match for lungeorm.

1 års græsserne er højrisikogruppen, men øvrige dyr kan sagtens blive ramt, hvis deres immunitet er lav. Malkekøer kan sagtens rammes af lungeormsinfektion. Hold derfor øje med følgende NU:

  • Hoste hos enkelte dyr
  • Øget respiration ligeledes hos enkelte dyr
  • Vejrtrækningsbesvær
  • Nedsat mælkeydelse hos køer.

Helt afgørende er dagligt tilsyn af dyrene og græsmarken, og selv om vejret bliver mere tørt hjælper det ikke her på den korte bane, smitten er der. Engelske studier viser et tab på 300-600 kr/dyr som bliver kraftig ramt. Tabet stopper ikke her, for som malkeko er også konstateret et tab i mælkeproduktionen, hvis den har været ramt af lungeorm som kvie.

Ser du symptomer kontakt din dyrlæge eller rådgiver og få lagt en behandlings-/forebyggelsesstrategi, jo hurtige jo bedre.

Kontakt for mere info

Erik Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har arbejdet med økologirådgivning siden 1993. Mit faglige udgangspunkt er i økologisk mælke- og kødproduktion. Jeg har haft den glæde at hjælpe mange ind i økologisk produktion, hvor jeg lægger vægt på at skabe værdi, holdbare løsninger og god økonomi. Jeg brænder for at udfordre dig på dine resultater, skabe økologisk udvikling og gode rammer for økologer i Danmark.

Specialer:

- Tyre-, stude- og ammekoproduktion
- Bedriftsudvikling
- Mælkeproduktion
- Omlægning

Luk (Esc)