Forbedr din fodringsøkonomi

Billede1
24. januar 2024

Der kan være meget at hente i din fodringsøkonomi, hvis du holder øje med energiudnyttelsen ved dine køer. En dårlig udnyttelse af foderet har store negative konsekvenser for bedriftens økonomi og samtidig er der et miljø- og klimamæssigt perspektiv at forholde sig til.

At få indblik i energiudnyttelsen ved dine køer, kan give dig et reelt billede af om køerne yder den mængde mælk vi forventer, holdt op imod fodertildelingen. Når der holdes øje med energiudnyttelsen, kan der i situationer, hvor den ikke er tilstrækkelig høj, sættes hurtigere ind med fejlfinding på bedriften. Der er flere faktorer, der kan påvirke køernes energiudnyttelse, herunder afvigelser i tørstofprocenten i grovfoderet, udsving i blandenøjagtigheden, utilstrækkelig vomomsætning, foderspild på foderbordet mm. Det kan belaste køerne unødvendigt, hvis der er en dårlig energiudnyttelse. En utilstrækkelig omsætning af foderet i vommen kan lede til produktionssygdomme såsom sur vom eller ketose, der leder til forringet dyrevelfærd og i sidste ende et produktionstab.

Køerne skal fodres efter deres behov til vækst, vedligehold, fosterudvikling og mælkeproduktion. Hvis der overfodres eller næringsstofsammensætningen ikke passer dyrenes behov, vil det påvirke energiudnyttelsen negativt, med negative konsekvenser for produktionsøkonomien, miljø og klima. Når der regelmæssigt laves en foderkontrol, får man udover energiudnyttelsen indblik i, om der fodres efter det planlagte i foderplanen, der er sammensat efter køernes behov.

Det er dyrt og miljøbelastende at overforsyne sine køer, mens en underforsyning af næringsstoffer kan give anledning til sygdom og manglende produktion. Derfor anbefaler vi, at der med jævne mellemrum bliver lavet en foderkontrol, hvor energiudnyttelse og nærringsstofsammensætning bliver beregnet. Energiudnyttelsen skal gerne ligge over 95 pct. for en optimal produktion.

Har du brug for hjælp til at få lavet en foderkontrol og få tjekket energiudnyttelsen ved dine køer, står vi kvægrådgivere i ØkologiRådgivning Danmark klar ved telefonerne til at hjælpe.

Kontakt for mere info

Maria Pape Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har en uddannelse i Agrobiologi, Animal science fra Aarhus Universitet og har afsluttet den i 2023.
Jeg har en rygsæk fyldt med teoretisk viden indenfor husdyrproduktion, herunder ernæring og fysiologi og har flere års praktisk erfaring fra branchen.
Jeg brænder for at yde en service for den enkelte landmand, hvor optimering og effektivisering i samråd er i fokus. Sammen kan vi løfte produktionen og resultaterne til et højere niveau.

Specialer:

- Fysiologi og ernæring
- Foder og næringsstoffer
- Mælkeproduktion og sygdomsforebyggelse

Luk (Esc)