”Det er nu, det perfekte kompromis skal indgås”

1P5A1725

Vores kvægrådgiver Birgitte Kjemtrup Høyer opfordrer til, at landmændene lige nu får planlagt årets forsyning af grovfoder. Tilskudsfodring kan nemlig nemt undergrave økonomien i driften.

Høj mælkeydelse uden indkøbt foder. Det er dér, økologisk kvægdrift for alvor bliver sjovt – men det er også en situation, du ikke kommer sovende til. Vellykket fodring med græs kræver enormt meget styring, og det er en konstant balancegang mellem græssets indhold af protein og energi på den ene side og udbyttet i marken på den anden. En balancegang, som dog er værd at gå.

”Grovfoder er en enorm post i budgettet, og det kan virkelig betale sig at være foran på planlægning. Selvom man er ko-menneske, er man simpelthen nødt til at bruge krudt på markerne også – og fortæl din planterådgiver, hvad du gerne vil lægge foran dyrene,” siger Birgitte Kjemtrup Høyer og tilføjer:

”Hvis du tjener mange penge på køerne, men taber dem i marken, er du jo lige vidt.”

Kend dine dyr, og forudsig dit fodringsbehov

Ungkvæg, goldkøer og højtydende malkekvæg har vidt forskellige behov for foder og næring, og økonomien i økologisk kvægbrug er sjældent til, at noget kan tages på slump. Derfor ligger en stor del af udfordringen i at være mest muligt på forkant med situationen – og nok i endnu højere grad nu, hvor vejret bliver mere og mere uforudsigeligt.

”Hvad er det for nogle dyr, du vil fodre, hvordan vil du fodre dem, og hvad er målet med fodringen? Det er de spørgsmål, du bør stille dig selv – og du bør stille dem nu. Det instinktive mål er jo nok at fodre de lakterende køer, så de yder mest muligt, og en høj ydelse er naturligvis et på papiret fornuftigt mål,” siger Birgitte Kjemtrup Høyer og fortsætter:

”Men i mange tilfælde kan økonomien være bedre, hvis koen måske yder 10-11.000 kg på baggrund af højere selvforsyning. Det er også en tanke værd at planlægge efter et græsslæt, der kan bruges til goldkøer og kvier. Derfor skal alle faktorerne indtænkes i fodringsplanen.”

Hun påpeger, at du - ved at kende sammensætningen af dine ensilager fra sidste år - kan målrette din produktion af grovfoder, så den giver langt mere mening. Både økonomisk og næringsmæssigt.

Saml kræfterne, og undgå hovsa-løsninger

Pengene kan kun bruges én gang, og hovsa-løsninger har en tendens til at blive unødvendigt dyre. Derfor er god planlægning og rettidig omhu som regel en forudsætning for en fornuftig økonomi i det økologiske kvægbrug. Ved at have et tidligt overblik over markernes behov og en plan for årets slæt opnår du langt bedre resultater i både marken og hos køerne. Det fortæller Birgitte Kjemtrup Høyer.

”Græs er altid en sjov balancegang mellem energiindhold og udbytte, og der ligger et både vigtigt og interessant arbejde i at ramme rigtigt. Det er en videnskab, og min klare anbefaling er, at du sætter dig ned med både din planterådgiver og kvægrådgiver samtidigt og får diskuteret behov og muligheder – og derfra får skabt det perfekte kompromis, som kan ses på bundlinjen,” siger Birgitte Kjemtrup Høyer.Kontakt for mere info

Birgitte Kjemtrup Høyer

Kvægrådgiver

Jeg er uddannet agrarøkonom, og ejer en økologisk mælkeproduktion sammen med min mand. Jeg har været økologisk rådgiver siden 2012 med kvæg som fokus. Jeg kommer både i store og små besætninger, og for mig er det ikke størrelsen, men gørelsen, der er vigtig. Du skal tjene penge. Gennem god sundhed, velfærd og rettidig omhu fra både min og din side. Og selvfølgelig med økologien i førertrøjen.

Specialer:

- Kalve, herunder ko og kalv sammen
- Ydelse på baggrund af grovfoderproduktion
- Erfagrupper
- Overblik

Luk (Esc)