Vanskelig høst i sigte – crimp dit korn

Crimpet Korn Hal
11. august 2023

Når høsten bliver vanskelig, kan det blive svært at få kornet høstet, så det er lagerfast. Der er ikke udsigt til super høstvejr den kommende uge, og kornet er modent eller bliver det snart. Derfor er crimpning en god mulighed for at lagre og forarbejde dit korn i én arbejdsgang.

Der er ofte beskrevet, at kornet skal være over 30% vand, for at det med fordel kan crimpes med tilsætning af syre. Er kornets vandprocent lavere, kan det godt gøres alligevel. Mange crimper korn der i princippet er lagerfast, bare for at få forarbejdningen overstået på én gang. Men du skal være opmærksom på, at der ved stigende vandindhold, skal større mængde syre til, for at det er lagerfast.

En meget vigtig forudsætning for at det lykkes og bliver en god oplevelse for mand og kreatur, er at kornet forarbejdes umiddelbar efter høst. Er kornet ikke lagerfast, tager det varme over natten, og risikoen for at det ikke lykkes stiger meget.

Der er flere metoder. Igennem mange år er der blevet anvendt valser til forarbejdning/crimpning. De senere år er der kommer store slaglemøller frem, der har en meget stor kapacitet. De findeler materialet mere end valserne gør, som gør det sværere for dyrene at sortere i foderet under udfodring.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)