Rodukrudt-tjek dine marker og gør noget straks efter høst

Agersvinemælk (1)
28. juli 2023

Rodukrudtet nyder godt af det kvælstof, der mineraliseres i det fugtige vejr. Tidsler og svinemælk kan nå at opsamle inden væksten stopper i september og kvikken kan gro hele efteråret på overskuddet.

Rodukrudtet svækkes mest ved en behandling lige efter høst der stopper væksten.

Foretag en underskæring umiddelbart efter høst af rodukrudtet.
Kvik skal man være på vagt overfor. Især på sandjord kan de løbe løbsk. Selv svage forekomster kan være ødelæggende for efterfølgende afgrøde. De kan brede sig meget i løbet af efteråret. Agertidsler, agersvinemælk og følfod stopper væksten i september og trækker næring ned i roden.

Ved underskæring umiddelbart efter høst stopper roden optagelse af energi og næring. For de tre kurvblomstrende tidsler, svinemælk og følfod er denne behandling afgørende og kan afsluttes med isåning af efterafgrøde.

Skrældpløjning mod kvik anbefales
Især på sandjord skal behandlingen mod kvik fortsættes hele efteråret. Kraftige forekomster vil brede sig i svage efterafgrøder. Er kvikforekomsten stor anbefales en skrældpløjning som første behandling, så rhizomet skæres i mindre stykker, hvilket fremmer spiringen af flere knopper og dermed udsultning.

Et Tip til svinemælk
Agersvinemælk bekæmpes godt i græsmarker. Er agersvinemælk problemet, anbefales at man sår udlæg efter høst i august. Svinemælk konkurrerer ikke med udlægget om efteråret, men kan ødelægge udlægget om foråret.

Dyb jordbehandling med pløjning svækker tidsler meget. Tidslernes lodrette rhizomer rives over.

Skræpper
Skræpper ødelægges ved fræsning af græsmarken om foråret ved omlægning. Efterårsbehandling virker dårligt og der tabes kvælstof.

Den fugtige jord er velegnet til skræppeopgravning i vedvarende græsmarker.

Kontakt for mere info

Kjeld Forsom

Planterådgiver

Over 25 års erfaring med udvikling af økologisk landbrug. Min målsætning er at højne og stabilisere udbytteniveauet i økologisk plantedyrkning ift. ressourceforbrug. Dialogen med den enkelte landmand er vigtig for udviklingen af nye idéer, der kan drive økologien fremad. Jeg har i de seneste år også arbejdet på projektbasis med emner som rodukrudt, kartoffeldyrkning samt dyrkning og kvalitetssikring af konsumkorn.

Specialer:

- Kartofler
- Konsumkorn og -frø
- Rodukrudt
- Grovfoder

Luk (Esc)