Majssåningen starter i næste uge mange steder

Majssåning Co (2)
9. maj 2023

Med stigende temperaturer i den kommende uge er det tid at få etableret de økologiske majs. Især i de sydlige eller kystnære områder er der ikke noget at vente efter. Der er lige nu ret markante forskelle i jordtemperatur mellem det sydlige Jylland, hvor jordtemperaturen er næsten 12 oC og det midt og vestlige Jylland, hvor jordtemperaturen kun lige har passeret 10 oC (se figuren herunder). Så hvis prognoserne med højere dag- og nattemperaturer holder, er det tid til at så majsen i næste uge. Det kan koste en del udbytte at udsætte såtidspunktet til 1. juni, idet både stivelsesindhold og udbytte falder jo senere såningen bliver. Men det afhænger selvfølgelig af de lokale forhold, så kontakt din planterådgiver, hvis du er i tvivl.

Majsen skal etableres i ensartet dybde på mindst 5-6 cm. Det er vigtigt at tjekke indstillingen af såmaskinen hver gang man starter med at så en ny mark. Fordelen ved dyb såning er, at man nemmere kan lave 2-3 effektive blindstriglinger inden majsen kommer op. Samtidig er majsen ikke så følsom overfor angreb af fugle. For at undgå fugleangreb er det også meget vigtigt at undgå at der ligger frø tilbage på jorden efter såningen. Majs er den afgrøde i økologisk dyrkning, der har de største udsving i udbyttet. Usikkerheden kan mindskes betydeligt ved at være omhyggelig ved såning af majsen.

Kontakt for mere info

Claus Østergaard

Direktør og planterådgiver

Jeg har mere end 20 års erfaring inden for økologisk planteavl. Jeg har specielt arbejdet med grovfoderproduktion, økonomi i planteavl, tværfaglig rådgivning og deltagelse i gårdråd. Jeg brænder for at udvikle de økologiske bedrifter. Vi skal have flere efterafgrøder, en bedre ressourceudnyttelse og mere selvforsyning, og vi skal producere fødevarer af høj kvalitet. Det giver bedre image og den enkelte økolog en bedre økonomi.

Specialer:

- Grovfoder
- Omlægning
- Regler
- Vanding

Luk (Esc)