KAN DU SÅ VINTERRUG NU?

Rug
6. september 2023

Tiden for etablering af vintersæd nærmer sig stille og roligt. Man bør dog ikke påbegynde såningen før d. 20. september, da tidlig såning øger ukrudtsfremspiringen massivt. Hybridrug bør sås først, hvor det optimale såvindue er mellem den 20. september og 1. oktober.

I de sydlige egne af landet kan man trække såningen længst og helt ind i oktober, når man er opmærksom på at hæve udsædsmængden gradvist. Der bør udsås mellem 1,8 og 2,0 units/ha under normale forhold. Ved forventning om meget ukrudt bør mængden hæves. Hybridrug må ikke sås dybere end 2 cm.

Linjerug kan vælges som alternativ til hybridrug, hvis man ønsker at så senere for at mindske ukrudtsfremspiringen. I linjerug bør der tilstræbes et plantetal på 350-450 planter/m2 afhængig af såtidspunkt mellem 20. september og 15. oktober. Linjerug kan også etableres senere, men udsædsmængden skal hæves yderligere.

Det gode sensommervejr som endelig er her nu, er ideelt til at bekæmpe rodukrudt forud for såning.

Kontakt for mere info

Mads Juul

Planterådgiver

Jeg er født og opvokset på en kvæggård og uddannet jordbrugsteknolog fra Erhvervsakademi Aarhus i 2020 med speciale i planteproduktion. Desuden driver jeg selv et økologisk planteavlsbrug. Mit fokus er at holde en sund økonomi i planteavlen samt at optimere indtjeningen med valg af de rette afgrøder og dyrkningsteknikker.

Specialer:

- Salgsafgrøder og frøavl
- Grovfoder
- Produktionsøkonomi
- Naturtjek og vildtpleje
- Biogas og anvendelse af afgasset biomasse

Luk (Esc)