Fly away

Ko Kalv
24. august 2023

Sensommeren nærmer sig og det betyder i samme, at sæsonen, hvor fluer kan være en plage for køer såvel som folk, ligger for døren. Fluer kan påvirke den økonomiske og velfærdsmæssige situation negativt, da det kan koste mælk og tilvækst, være en gene for køerne, samt føre til smittespredning både indenfor og mellem besætninger, herunder med sommermastitis, salmonella og pink eye.

Symptombehandling med pour on medicin resulterer i kassering af mælk i 48 timer, og derfor kan andre forebyggende tiltag være bedre alternativer. Et tiltag kan være biologisk bekæmpelse med gyllefluer eller snyltehvepse, men dette kan ikke stå alene, og derfor er god staldhygiejne et must. Sørg for udmugning i kalvebokse og kælvningsbokse hver uge og undgå at gødning og gammelt foder ligger hen og bliver mulige ynglesteder for fluerne. Derudover er det vigtigt at holde goldkøer og kælvekvier på højtliggende arealer tæt på ejendommen, hvor det er muligt at holde opsyn med dyrene.

Bekæmp fluerne rettidigt, da fluerne skal bekæmpes allerede inden de udvikler sig fra larvestadiet til møgirriterende fluer. Begynd derfor allerede nu at overveje næste års strategi for fluebekæmpelse i netop din besætning. Vi ligger inde med gode råd og vejledning til at undgå flueplage, så kontakt din rådgiver i ØkologiRådgivning Danmark, hvis du har brug for hjælp til FLY AWAY.

Kontakt for mere info

Maria Pape Andersen

Kvægrådgiver

Jeg har en uddannelse i Agrobiologi, Animal science fra Aarhus Universitet og har afsluttet den i 2023.
Jeg har en rygsæk fyldt med teoretisk viden indenfor husdyrproduktion, herunder ernæring og fysiologi og har flere års praktisk erfaring fra branchen.
Jeg brænder for at yde en service for den enkelte landmand, hvor optimering og effektivisering i samråd er i fokus. Sammen kan vi løfte produktionen og resultaterne til et højere niveau.

Specialer:

- Fysiologi og ernæring
- Foder og næringsstoffer
- Mælkeproduktion og sygdomsforebyggelse

Luk (Esc)