Biostimulanter – næste generation af gødning på vej

TS 21 01 19 21 34 33 618
25. januar 2023

Flere biostimulanter er på vej til det økologiske marked.
På Plantekongressen 2023 præsenterede firmaet Corteva bakterien Methylobacterium symbioticum, der trænger ind i planter via bladenes læbeceller og her går i gang med at fiksere kvælstof fra luften, til direkte brug i planten. Produktet er interessant og må anvendes i en økologisk sammenhæng, men har hidtil alene været afprøvet i konventionelle forsøg under fuldgødskede forhold, hvor biostimulanten har været årsag til beskedne merudbytter.
Isolering og flytning af en enkelt bakterie rører dog ved økologiens forsigtighedsprincip: Ukrudt vil jo også trives med bakterien.
Men også en helt anden form for biostimulanter er på det danske marked. Firmaet Sobac f.eks. tilbyder mikroorganismer til bejdsning af sædekorn. Mangfoldigheden af organismer i produktet skal sørge for at planten altid har adgang til organismer, der kan klare en specifik næringsstof opgave. Hos økologiske avlere har sådanne produkter under "forsøj" lignende forhold givet et merudbytte på 0-10%.
Produkterne udvindes typisk af kompost og kan med lidt snilde også laves lokalt, som en ekstrakt af egen kompost.
Faste gødninger og forståelsen af hvad en gødning egentlig er, udfordres.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)