Vil du ha´ højere topydelse?

Køer På Mark
14. september 2022

Forsøg har vist, at højere proteinkoncentration i perioden lige efter kælvning, kan give 4-5 kg mere mælk i starten af laktationen. Hvis proteintildelingen reduceres gradvis, er der stor sandsynlighed for, at det højere ydelsesniveau kan fastholdes langt hen i laktationen.

Højere proteinindhold i foderet giver mere mælk.
Først i laktationen kommer en væsentlig del af energien til mælkeproduktionen fra kropsreserverne, og derfor er det en fordel at proteinkoncentrationen på foderbordet er højere, så proteinforsyningen ikke bliver begrænsende for ydelsen.

Konkret betyder det, at køer de første to til tre måneder efter kælvning betaler godt for en ration med minimum 15 g AAT/MJ.

Foderrationen til de øvrige malkende køer kan fint optimeres med 13-14 g AAT pr. MJ, såfremt energiforsyningen er god, indholdet af råprotein i rationen ligger på minimum 160 g/kg TS og vomfunktionen er god. På det niveau kan køerne almindeligvis fint fastholde ydelsen.

Så hvis du rent praktisk kan håndtere det, så forkæl køer i tidlig laktation med mere protein end resten af besætningen. På den måde optimerer du udnyttelsen af de dyre råvarer.

Kontakt for mere info

Solvejg Horst Petersen

Luk (Esc)