Rådighedsperioden for at opnå økologisk arealtilskud ændres

Lik Blog
29. juli 2022

For nye arealer vil rådighedsperioden fremover være kalenderåret.

Det betyder at hvis du omlægger et nyt areal til økologi senest 1. jan 2023, kan du i 2023 opnå økologisk arealtilskud. Og er det arealer, der ikke har været økologiske de sidste 5 år, vil alle økologer tillige kunne få omlægningstillæg i to år. Fra 2023 bliver økologisk arealtilskud en etårig bioordning, men har man fået omlægningstillæg, skal arealet drives økologisk i 5 år, ellers kan der komme tilbagebetalingskrav på tillægget.

For gamle tilsagn er rådighedskravet stadig fra 1. sept. og et år frem. I forhold til hvilke afgrøder du kan dyrke det første år, så er de regler ikke ændret. Så reglen om, at der skal være gået minimum 12 måneder fra omlægning til høst, gælder stadig. Det samme gør de muligheder, der er for at bruges 1. års omlægning bl.a. af bælgsæd til egne dyr.

Rent dyrkningsmæssigt er det altså stadig en stor fordel at få lagt nye arealer om tidligst muligt efter 1. august. Og sørg for at en evt. forpagtningsaftale altid løber til den 31/12, så du har rådigheden hele kalenderåret.

Kontakt for mere info

Lisbeth K. Knudsen

Planterådgiver

Jeg har arbejdet som rådgiver inden for økologisk planteavl i over 12 år. Forinden har jeg været landbrugslærer i 14 år. Jeg brænder for økologien og for at formidle viden. Jeg forsøger altid at give en aktuel, brugbar rådgivning, og lægger mig i selen for at følge op på tingene, så kunderne altid får et svar. Jeg ser en stor værdi i erfaringsudveksling økologer imellem, og ønsker at medvirke til at udbygge netværket mellem dem.

Specialer:

- Naturtjek
- Grovfoder og salgsafgrøder
- Omlægning og autorisation
- EU-støtteordninger og økologiregler
- Tværfaglig rådgivning

Luk (Esc)