Nyt udlæg – eller mangel på samme

Udlægsmark
11. august 2022

Høsten er godt i gang, og der er udsigt til en god eller meget god høst mange steder. Det medfører desværre også at der er mange steder at udlægget har det svært eller meget svært. Det er selvfølgelig godt med en god høst, og samtidig et godt udlæg. Men det er ikke ofte, man både får i pose og sæk. Det ser heller ikke ud til det bliver sådan i år.

Derfor skal der tages en hurtig beslutning, om der skal sås ekstra udlæg eller ej. Der er ikke tid, til at vente og se, da udlæg skal sås senest 20. august. Mange undersøgelser har vist at såtidspunktet er afgørende for udlæggets etablering.

Anbefaling ved isåning:

Udsædsmængde:

20 kg/ha.

Såmetode:

Skiveskær i 0,5 til 1,0 cm

Efterbehandling:

Tromling

Er der tale om en afgræsningsmark, kan alternativet være, ikke at gøre noget her og nu, og håbe på det bedste, og til forår vurdere marken.

Kontakt for mere info

Hans Lund

Kvægrådgiver

Mine kolleger har givet mig tilnavnet 'græsdoktoren', fordi mine specialer ligger i feltet afgræsning og græsmarksstyring. Herunder hører også at få afgræsning og malkerobotter til at spille sammen på de økologiske kvægbedrifter, så malkesystemet ikke forhindrer, at køerne henter mest muligt godt græs i marken. Jeg rådgiver også om får og andre små drøvtyggere.

Specialer:

- Mælkeproduktion
- Små drøvtyggere
- Forlænget laktation
- AMS og afgræsning
- Får

Luk (Esc)