Høst af tilskud kan være en dårlig forretning

Lupin Vårhvede
16. november 2022

Den nye CAP-reform af EU-støtten giver nye tilskudsmuligheder. Ordningen: Varieret planteproduktion, honorerer bælgsæd i renbestand med 615 kr. pr. hektar og ordningen: Miljø og Klimavenlig græs, honorerer 3. års græs med 1500 kr. pr. hektar. Men det er ikke i alle tilfælde, det kan betale sig at søge tilskuddet og tilpasse sig tilskudsbetingelserne.

Bælgsæd
Blandingsafgrøder af bælgsæd og 40 kg. korn i økologisk produktion giver som regel et merudbytte på 20%, mindsker ukrudtstrykket i sædskiftet, sænker vandprocenten i den høstede vare og letter høsten. Forudsætter vi at merudgiften til at blande bælgsæd og korn går lige op med sparede tørringsomkostninger på typisk 4% vand og at maskinomkostningerne i øvrigt er de samme for ren bælgsæd og blandsæd, kan det ikke betale sig økonomisk at vælge ren bælgsæd frem for en blandingsafgrøde, med de nuværende afgrødepriser, selvom ren bælgsæd får 615 kr. i ekstra tilskud. Men skal blandingsafgrøden oprenses inden salg går regnestykket lige op.

Det er altså væsentligt at undersøge om aftager vil modtage blandsæd og at vurdere sit ukrudtstryk i marken. Ved et højt ukrudtstryk vælges blandsæd uanset aftageres præferencer.

Kløvergræs
Udbyttet i økologisk kløvergærs falder drastisk fra 1. brugsår til 3. brugsår, faktisk med hele 20%. Modsat er omkostningerne til at etablere en kløvergræsmark store. For at få et indtryk af om det kan betale sig at lade sin kløvergræsmark ligget et ekstra år er det nødvendig at medtage både etableringsåret og afgrøden der følger efter kløvergræsset i beregningen. Des kortere tid kløvergræsset får lov at ligge, des større bliver andelen med korn eller majs i sædskiftet, som typisk følger efter kløvergræs. Udgøres sædskiftet af helsæd, kløvergræs og korn eller majs, kan det ikke betale sig at lade kløvergræsset ligge et ekstra år. Men den økonomiske margen er ikke stor og vil i praksis bero på succesraten for etablering af et godt kløvergræs udlæg.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)