Hestebønner skal etableres dybt og tidligt

Hestebønne
10. marts 2022

Foråret begynder så småt at melde sin ankomst og etableringen af de første vårafgrøder nærmer sig. En af de afgrøder der kvitterer mest for en tidlig etablering, er hestebønner.

For at hestebønner kommer til at lykkes bedst, skal de etableres på en jord, der egner sig til hestebønner. Det vil sige enten en lerjord med en god vandforsyning eller en vandet sandjord. Hestebønnerne har et stort vandbehov og det anbefales derfor at den ikke etableres på en skarp sandjord, hvor der ikke er mulighed for vanding. Markerne der vælges til hestebønner, skal være uden rodukrudtsproblemer og med et reaktionstal på 6 eller over.

Etableringen af hestebønnerne bør ske så snart jorden er tjenlig. Især på sandjorde kan en tidlig etablering være med til at øge afgrødens tørketolerance, da en tidlig etablering gør, at afgrøden er længere i sin vækst, inden en periode med eventuel vandmangel sætter ind. Sammen med den tidlige såning er det vigtigt at få etableret hestebønnerne i den rigtige dybde. Det vil sige i 8 til 10 cm dybde. Den dybe såning er med til at give et godt vindue for 2 blindstriglinger inden bønnerne kommer op af jorden.

Det sidste der er omkring etableringen af hestebønnerne, er at få sået den rigtige mængde ud. Tusindkornsvægten kan for hestebønner varigere meget fra sort til sort. TKV ligger som regel i intervallet 400-600 gram. Det ønskede plantetal i hestebønnerne er 50-60 m2.

Tager man de to yderpunkter ser udsædsmængderne ud som følger:

55 planter pr. m2 x 400g TKV
92 spireprocent

= 239 kg/ha

55 planter pr. m2 x 600g TKV
92 spireprocent

= 359 kg/ha

Som det er vist er der tale om en variation på 120 kg/ha i udsæd for at ramme de 55 planter pr. m2. Det er derfor uhyre vigtigt at få tjekket op på hvordan den udsæd man har, er for at ramme det rigtige plantetal i marken.

Kontakt for mere info

Peter Pinstrup

Planterådgiver

Jeg er opvokset på et planteavlsbrug og har efterfølgende uddannet mig til landmand. Efter min uddannelse i 2016 har jeg arbejdet med planteavl på forskellige planteavlsbrug i Danmark og i udlandet.

I 2022 er jeg blevet færdiguddannet som professionsbachelor med speciale i planteproduktion.

Specialer:

- Salgsafgrøder og grovfoder
- Efterafgrøder
- Jordfrugtbarhed
- Certificeret i ESGreen tool, markbrug. Rådgivning omkring klima og klimahandlingsplaner

Luk (Esc)