Efterafgrøder i majs til fælles bedste

Efterafgr Ekr
1. juni 2022

Majs har ofte den bedste placering i sædskifte, lige efter kløvergræs og tildeles tilmed ofte supplerende let omsættelig husdyrgødning som start gødning. Der er derfor al mulig grund til at genbruge og opsamle overskuddet af næringsstoffer når majsen minimerer optagelsen midt i august.

Udfordringen er at få efterafgrøden etableret på det helt rigtige tidspunkt. Sker det for sent skygger majsen efterafgrøden ihjel og sker det for tidligt hæmmes majs og udbytte. Målet er et samspil mellem majs og efterafgrøde til fælles bedste.

Hvornår skal man så?
Når majsen har 4-5 blade er det tid til såning. Tænk såning og ikke radrensning. Fugt er nøgleordet for at få en efterafgrøde i gang. Rillesåning er at foretrække, - skær og trykrulle. Hold en afstand til majsen på 15 cm og etabler 3-4 rækker efterafgrøde. Frø striglet ned kan gå, men spiringsprocenten er lavere og dermed omkostningerne i form af frø eller manglende effekt. Flere maskinstationer har arbejdet på maskinløsninger og tilbyder såning af efterafgrøde med skær og trykrulle i 1-2 cm dybde.

Hvad skal man så?
Blandinger med Cikorie er at foretrække. Cikorie har en helt anden rodprofil end majs og klarer sig fint under de skyggefulde forhold. Og cikorie hører til kurveblomst familien, som kun sjældent udgør hovedafgrøden i et sædskifte. Den overvintrer og samler næringsstoffer, selv fra store dybder. Rødsvingel og rajsvingel kan også bruges, er billige i indkøb og er sikre i etableringsfasen. Får majsen 6 blande inden såning vælges ita. Rajgræs af typen tetraploid, for at sikre en hurtig fremspiring inden majsen lukker rækkerne.

Og hvad er så resultatet?
Godt plantedække ved høst med høj bæreevne. Omkring 30 kg. N til den efterfølgende afgrøde og masser af rodeksudater til at holde liv i markens mikroorganismer til sikring af kulstofbinding, - til fælles bedste.

Kontakt for mere info

Erik Kristensen

Planterådgiver

Jord er min passion, og jeg har forstand på gødning og dyrkning i teori og i praksis. Samspil er min indgangsvinkel, og helheden mit mål. Jeg medvirker gerne ved strategimøder, og har god erfaring med holdninger som udviklingsfaktor. Fra april er jeg med sikkerhed at finde i marken, hvor jeg formidler min spidskompetence: biologisk indsigt.

Specialer:

- Jordbearbejdning
- Klima og klimahandlingsplaner
- Grovfoder
- Korn/frø
- Næringsstoffer

Luk (Esc)